Glædelig jul!

Glædelig jul!!

Kære alle

Juletiden og nytåret nærmer sig og dermed tiden for udsendelse af varme hilsner til alle, der har medvirket til årets begivenheder på Rysensteen Gymnasium.

2016 er i gymnasieverdenen rammet ind af den forestående reform og de helt markante besparelser, der fortsat sejler ind. Disse ting har selvfølgelig også haft stor betydning for arbejdet på Rysensteen som for alle andre i vores branche.

Udfordringerne har bl.a. resulteret i etablering af et stærkt klyngesamarbejde især faglærerne imellem omkring såvel kvalitetsløft som effektivisering af undervisningen og strukturen af den. Det er for os at se den rette vej at gå, at involvere vores kompetente lærere i at prioritere, hvad der er kernen i fagene, og hvad der stimulerer dannelsen til at opstå – både i og mellem fagene – og derved skabe rammer for en fortsat kvalitativ men mere effektiv undervisning.

Med vores Global Citizenship Programme som krumtap styrkes vores arbejde omkring den globale dannelse hos vores elever fortsat. Alle 3.g-elever har således gennemført en “test” i kulturforståelse som en afrunding af hele deres GCP-projekt efter deres studietur her i efteråret, og vi er utrolig glade for den refleksion de nu er i stand til at udvise med henvisning til de undervisningsforløb, de har haft gennem de seneste 2. år. Vores 1.g-elever har fra studiestart påbegyndt en personlig logbog, hvor de elaborerer over deres globale kompetencer og løbende evaluerer GCPprojekternes indflydelse på disse gennem deres gymnasietid. Derved bliver kulturforståelseseksamen i 3.g for dem endnu mere databaseret. Og vi før en reel mulighed for at måle, hvordan GCP styrker elevernes verdensborgerskab.

Det er blevet hverdag på Rysensteen Gymnasium at have internationale gæster og sende elever og lærere ud i verden ligesom undervisningen dagligt fyldes af GCP-perspektiver, som lærerne fortsat udvikler. Det er en glæde at se, at det globale perspektiv nu forventeligt kommer til at fylde meget mere efter reformen. Vi håber, at de erfaringer vi har gjort os på Rysensteen vil blive brugt af andre i det forestående arbejde med global dannelse. Begivenhederne rundt i verden viser med al ønskelig tydelighed hvor vigtigt det er at ruste vores elevers verdensborgerskab.

Tusind tak til alle der også i 2016 har styrket Rysensteen.

Tak til alle engagerede elever, dedikerede medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer og til alle i vores uvurderlige netværk i b.de indland og udland.

Fra alle os til alle jer:

Rigtig glædelig jul og godt nytår

Gitte Harding Transbøl

Rektor

 

Se årets julekort i orginalversionen nedenunder.