Ingen kan klare sig uden sprog

Oplæg på Sprogdagen

Den 7.3 i år holdt vi for første gang en sprogdag på Rysensteen Gymnasium for alle vores 1.g’ere. Idéen var at booste elevernes motivation for deres sprogundervisning – især med henblik på andet fremmedsprog, som hos os er: tysk, spansk, kinesisk og fransk.

Vi oplever, at sprogfagene i mange år i hele landet er blevet nedvurderet og nedprioriteret i forhold til samfundsfag og de naturvidenskabelige fag, hvilket helt konkret har resulteret i, at kun ganske få nu har mere end ét andet fremmedsprog end engelsk i deres ungdomsuddannelse, og at universiteterne næsten ikke uddanner nogen kandidater. Vi vil på Rysensteen gerne være med til at ændre diskursen, at sprog ikke rigtigt kan bruges til noget, og derimod påpege for eleverne, at sprog er mere end ”en nice accessory”, som en af vores foredragsholdere kaldte sit oplæg. 

Til sprogdagen inviterede vi derfor en række gæster, som alle på den ene eller anden måde har brugt sproget som en nødvendighed i deres karriere: Vi havde besøg fra tysk-, fransk- og spanskstudiet på KU, Robert Phillipson og Dorthe Lønsmann fra CBS, Anja Basilio Fabech fra COWIs sprogcenter og Maria Matarese, som fortalte om kulturmøder og kulturforståelse. Desuden fik vi besøg af 4 tidligere Rysensteenelever, som på den ene eller anden måde har brugt deres andet fremmedsprog på studier og i forbindelse med udenlandsophold.  

Sprogdagens struktur var, at eleverne på forhånd havde valgt to oplæg, således at oplægsholderne holdt deres oplæg og besvarede spørgsmål fra eleverne to gange. Imellem de to runder fortalte de tidligere Rysensteenelever om deres oplevelser med sprog, og til sidst holdt Maria Matarese et fælles foredrag for alle. 

Alle vores inviterede oplægsholdere var enige om, at sprog er en nødvendighed – ikke kun på universiteterne, men i særdeleshed også i erhvervslivet, hvor vigtige kontakter og handler kan falde på gulvet pga. sproglige og kulturelt relaterede misforståelser. Som vores gæster fra KU Jørn Boisen (fransk), Anna Sandberg (tysk) og Morten Heiberg (spansk) påpegede, er arbejdsløsheden efter endt sprogstudie efterhånden nede på næsten 0, så man skal bestemt ikke være bange for at gå den vej efter endt gymnasieuddannelse. Trods nogle logistiske udfordringer var det en meget inspirerende dag for både lærere og elever, hvor vi alle sammen blev mindet om, hvor vigtigt sprog er!