Elevudvalg

Helt centralt i det sociale fællesskab på Rysensteen står de mange selvstyrende elevudvalg. Festudvalget samler helt naturligt mange elever, der står for at planlægge og gennemføre skolens fester i samarbejde med ledelsen. Kælderudvalget samler elever, der bestyrer skolens elevkælder – lige fra indretning til afvikling af arrangementer med diverse temaer.

Mange andre udvalg er med til at præge skolens liv i løbet af skoleåret – nogle kun i kort tid, mens andre går i arv fra generation til generation. Skolebladsudvalget (en blog), skitursudvalget, kunstudvalget og musicaludvalget er eksempler på udvalg, der har overlevet gennem mange generationer. SMIL (Sport, Motion, Idræt og Leg), backgammonudvalget, kultursnobberiet og Sig det med blomster er eksempler på nyere udvalg, der er ved at finde fodfæste i skolekulturen. Alle udvalg orienterer jævnligt om møder og aktiviteter på morgensamlingen.