Eksamen 2017 - 3g

EKsamensforberedelse

Alle 3g-klasser skal samlet aflægge ni prøver (inklusiv SRP og AT) – heraf mindst 3 skriftlige og tre mundtlige. Elever med fem A-niveau skal dog aflægge i alt 10 prøver (inklusiv SRP og AT).
Ministeriet for børn og undervisning (UVM) udtrækker, hvilke fag den enkelte elev skal til prøve i. Alle skal til mdl prøve i Almen Studieforberedelse.
Hvis du har været til skriftlig eksamen i matematik eller engelsk B i 2g, så indgår de skriftlige prøver i 3g i prøveudtrækket. For fag med skriftlig prøve vil der altid være enten en skriftlig eller en mundtlig prøve – eventuelt både en skriftlig og en mundtlig.
Al information om tider og lokaler til prøverne kommer i Lectio - du er selv ansvarlig for at holde dig orienteret.