Regler for skr. eksamen og terminsprøver

Til skriftlig prøve

Før prøven
De skriftlige prøver starter kl. 9.00. Du skal være på plads i eksamenslokalet senest kl. 8.40. Det fremgår af Lectio, hvor prøven afholdes. Hvis du kommer for sent, skal du have tilladelse af JT til at deltage i prøven.
Du er selv ansvarlig for at medbringe tilladte hjælpemidler og computer, samt for at din computer fungerer. 

Under prøven
Mobiltelefoner skal være slukket under prøven og enhver form for kommunikation mellem eksaminanderne og med omverdenen er forbudt.

Ved skriftlige prøver, hvor opgaven stilles digitalt, kan Internettet anvendes i henhold til de anvisninger, der er angivet i selve opgaven.

Ved andre ikke-digitale prøver er netadgang kun tilladt i forbindelse med aflevering af opgaven i Lectio, samt til at anvende de eventuelle digitale undervisningsmidler, der fremgår af holdets undervisningsbeskrivelse, samt til Gyldendals ordbøger.

Eksaminander må ikke låne hjælpemidler (herunder bøger og noter) af hinanden under prøven.

Enhver form for forsøg på at få uretmæssig hjælp medfører bortvisning fra prøven.

Eksaminanderne må kun én af gangen, og efter tilladelse fra tilsynsførende, kortvarigt forlade deres pladser for at gå på toilettet.

Den første time og den sidste halve time af en prøve må ingen forlade deres plads – heller ikke selv om besvarelsen er afleveret.

Besvarelsen skal have sidehoved med dit navn og ID, prøvens navn og sidetal. Ved sommereksamen 2017 skal opgavebesvarelserne afleveres digitalt i enten Netprøver.dk eller lectio i pdf-format. Filnavnet skal være dit navn.

Afleveres opgaven i Lectio, skal ”bordkortet” underskrives hvor med du erklærer, at du ikke har benyttet uretmæssig hjælp til opgaven og herefter aflevere det underskrevne bordkort til tilsynsførende. Denne skal så kontrollere, at din aflevering er gået i gennem til Lectio.

Ved aflevering i Netprøver, kan besvarelsen ikke afleveres før, du har afkrydset i Tro- og loveerklæringen, at opgaven er udfærdiget af dig selv uden brug af uretmæssig hjælp.

Du må du ikke forlade eksamenslokalet, før du har fået lov af en tilsynsførende.

April 2017
/JT