Om plagiat og brug af internettet

Brug af Internettet er ikke tilladt ved eksamen.

Eleven kan dog tilgå digitale undervisningsmaterialer der har været brugt i undervisningen. Google drev kan ikke tilgås, så eleven skal downloade ALLE egne noter på egen computer INDEN eksamen med undtagelse af specifikke filer der af størrelsesmæssige/tekniske årsager ikke kan downloades. Eleven skal downloade indholdet af de specifikke dybe links, der er at finde i undervisningsbeskrivelser i Lectio, så de ligger på egen computer INDEN eksamen.

Det er skolen der beslutter hvilke digitale undervisningsmaterialer og dybe links der skal kunne tilgås under eksamen.

Under eksamen lukkes ned for bl.a. FB (inkl Messenger), Twitter og chatfunktioner i drev. Eleven skal selv skal sørge for, at der er lukket ned for sociale medier – og andre mediers - pop-ups på computeren. 

Netprøver.dk

Internettet kan tilgås ved download af opgave og upload af opgavebesvarelse i Netprøver.dk. Hvis eleven ønsker at gøre brug af NEM ID som login, skal dette medbringes i papirform, da NEM ID app på telefonen ikke kan anvendes til eksamen.

Oplysningsmateriale til elever om brug af internettet samt snyd/plagiat fra UVM

Ved at klikke på de nedenstående links kan man se Undervisningsministeriets oplysningsmateriale til elever om brug af internettet samt snyd/plagiat. Materialet er opdelt i to grafiske oversigter og en film.

Materialet er ikke udtømmende, men skal ses som et supplement til ovenstående beskrivelse af brug af internettet ved eksamen. 

Materiale til elever på ny ordning (2017 og frem):
Her kan du se en visuel fremstilling om brug af internettet.
Her kan du se en visuel fremstilling af plagiat og selvplagiat.

Brug af internettet er ikke tilladt ved eksamen.