USA - South Berwick

Marshwood High School

MARSHWOOD HIGH SCHOOL - PARTNERSKOLE FOR U-KLASSERNE

Vores partnerskolen Marschwood Highschool er den ene af to partnerskoler for u-klasserne. Den ligger nord for Boston i South Berwick... (mere følger)

Skolens hjemmeside kan ses her.