Advisory Board

Rysensteen gymnasium har tilknyttet et Advisory Board, som træder sammen ml. 2 og 4 gange om året for at støtte og vejlede Global Citizenship Programme. Boardet består af både politikere, erhvervsfolk, samfundsdebattører og repræsentanter fra universiteter, NGOer og kulturlivet. 

Boardets medlemmer er:

 

Anders Ladekarl             Generalsekretær Dansk Røde Kors

Bjarne Lundager              Formand for efterskoleforeningen

                                     og bestyrelsesformand på Rysensteen

Eva Melbin                     Forfatter, lærer ved Krebs Skole 

Frans Gregersen              Professor, KU

Frans-Michael Melbin        EUSR ambassadør (tidligere ambassadør i Afghanistan og Japan)

Grethe Bertelaen             Prodekan ved Science KU

Jakob Dreyer                  Stud.scient.pol DIIS

Jakob Skovgård Petersen  Professor på KU, ToRS instituttet

Jesper Nygård                 Adm. direktør for Realdania

Manu Sareen                   Minister for Ligestilling, integration og sociale forhold

Merete Eldrup                 Adm. direktør for TV2

Mette Fjord Sørensen       Udannelses-og forskningschef, Dansk erhverv

Mogens Lykketoft            Formand for Folketinget 

Naser Khader                  Samfundsdebattør og Adjunct Fellow Hudson Institute

Peter Højland                  Bestyrelsesformand for Bikuben Fonden

Peter Thagesen               Afsætningspolitisk chef, Dansk Industri

Rikke Helms                    Tidligere Kulturattaché i Skt. Petersborg

Simon Wandell                Stud.scient.pol

Sofie Steen Bagger          Stud.scient.pol 

Stina Vrang Elias             Direktør for DEA

Svend E. Pedersen           Tidligere rektor ved SFC

Thomas Thune Andersen   Chairman Lloyd`s Register

Torben Möger Petersen     Adm. direktør for PensionDanmark

Ulf Hedetoft                   Dekan, KU