Vision og værdier

Værdierne fra Laura Engelhardts pigeskole er nu mere end 130 år senere fortsat grundstenene på skolen. Respekten for den enkelte og fællesskabet er rammesættende for al undervisning og dannelse på Rysensteen Gymnasium. I en formaliseret ramme mødes eleverne nu med Nysgerrighed, Ordentlighed, Rummelighed og Ansvarlighed (NORA) og understøttes i at møde hinanden med samme tilgang - både i klasser og på tværs af klasser, i undervisningen og i alle skolens mellemfaglige aktiviteter. 

Værdierne er dermed også den overordnede ramme om vores vision:

Vision for Rysensteen Gymnasium 

Rysensteen Gymnasium bygger på et brændende engagement og en ambition om at alle ansatte og elever styrker:

  • Læring og faglighed

Vi skaber fremtiden i et engagerende læringsmiljø med mod til at skabe forandringer. Vi stiller krav. Vi står på tæerne. 

  • Fællesskaber

Gennem Nysgerrighed, Ordentlighed, Rummelighed og Ansvarlighed (NORA) styrker vi både små og store fællesskaber i skolen, i lokalsamfundet og i verden.

  • Dannelse og verdensborgerskab

Gennem Global Citizenship Programme danner vi eleverne til et  verdensborgerskab med viden om udfordringerne i en globaliseret verden og handlekompetence til aktivt at medvirke til at skabe rammer for en bedre verden 

Rysensteen Gymnasium er et ståsted i storbyen og et springbræt til verden
 

Rysensteens hovedbygning i solskinsvejr