FNs 17 verdensmål

På Rysensteen Gymnasium mener vi, at den globale borgers centrale evner er viden og evnen til at reflektere på en nuanceret måde over "den anden" og ikke mindst sig selv, når man engagerer sig i møder med udenlandske kulturer.

Men disse evner kan ikke stå alene. Vi tror på, at et globalt borgerskab kun bliver udfoldet, når de bruges til konkret handling. Derfor er FNs 17 udviklingsmål integreret i Rysensteen Gymnasiums Global Citizenship Programme. Det betyder, at alle fag er forpligtet til at inddrage målene i deres læreplaner, og at mange ekstra-curriculære aktiviteter fokuserer på at fremme et eller flere af målene for bæredygtig udvikling.

Det er vores håb, at vi kan yde et beskedent bidrag til at fremme FNs mål for bæredygtig udvikling gennem Global Citizenship Programmet. Læs mere om de 17 mål her.

Nogle af skolens bannere for de 17 verdensmål
Bannere for de 17 verdensmål pryder skolens gange.

Som afslutning på FN-forløbet besøger 1.g'erne hvert år FN-byen.
Som afslutning på FN-forløbet afholdes FN-dagen, hvor 1.g'erne hvert år besøger FN-byen.