Lærere

AAO
Bioteknologi, Kemi
AFB
Fysik, Naturgeografi
AS
Historie
AES
Almen sprogforståelse, Dansk, Fransk
AM
Dansk, Retorik
AMS
Idræt, Psykologi
AF
Dansk, Engelsk
AKR
Almen sprogforståelse, Tysk
ATM
Dansk, Filosofi
BAS
Historie
BB
Matematik
CDH
Dansk, Historie, Oldtidskundskab
CM
Almen sprogforståelse, Dansk, Engelsk
CBO
Fysik, Matematik, Naturvidenskabeligt grundforløb
cc
Engelsk, Samfundsfag, Studievejleder
CH
Dansk, Musik, Studievejleder
DLI
Engelsk, Idræt
EH
Dansk, Historie
FLe
Historie, Idræt
GNo
Engelsk, Religion
HD
Psykologi
ISO
Almen sprogforståelse, Dansk, Fransk
ISM
Kemi, Naturvidenskabeligt grundforløb
JA
Biologi, Bioteknologi, Kemi, Naturvidenskabeligt grundforløb
NO
Idræt, Matematik
Bie
Lærere, Dansk, Matematik
JR
Almen sprogforståelse, Dansk, Latin, Tysk
JN
Historie, Samfundsfag
JS
Historie, Samfundsfag
JM
Almen sprogforståelse, Fransk, Studievejleder, Tysk
JJ
Matematik
LA
Engelsk, Religion
JUP
Idræt, Musik
JoH
Erhvervsøkonomi, Kinesisk, Samfundsfag
Ho
Dansk, Engelsk
KaN
Engelsk, Historie
KSO
Almen sprogforståelse, Engelsk, Idræt
KA
Fysik, Matematik
ESK
Samfundsfag
KDa
Matematik, Oldtidskundskab
KSH
Historie, Religion
LJ
Idræt, Samfundsfag, Studievejleder
LMJ
Idræt, Kemi
WL
Kinesisk, Spansk
LI
Filosofi, Samfundsfag
LBo
Almen sprogforståelse, Dansk, Fransk, Latin
LJe
Oldtidskundskab, Religion
LCh
Engelsk, Samfundsfag
Ma
Fysik, Idræt, Naturgeografi
MBL
Dansk, Historie
MLE
Kemi, Matematik
MPS
Fysik, Matematik
MS
Dramatik, Engelsk
Br
Biologi, Bioteknologi, Historie
MJS
Almen sprogforståelse, Tysk
Mar
Almen sprogforståelse, Tysk
MBA
Dansk, Dramatik
LN
Engelsk, Studievejleder
ML
Musik, Tysk
MLH
Erhvervsøkonomi, Matematik
MF
Naturgeografi
MC
Dansk, Religion
Mi
Historie, Matematik, Tillidsmand
MEP
Biologi, Idræt, Naturvidenskabeligt grundforløb
Ha
Historie, Samfundsfag
NF
Engelsk, Retorik
NL
Dansk, Engelsk
NGr
Matematik
NK
Fysik, Matematik
OD
Almen sprogforståelse, Fransk, Studievejleder
Pe
Filosofi, Fysik, Idræt
PH
Dansk, Engelsk
PS
Matematik, Oldtidskundskab
PBH
Almen sprogforståelse, Latin, Oldtidskundskab
PRL
Dansk, Engelsk
PN
Fysik, Matematik, Naturvidenskabeligt grundforløb
RB
Historie, Idræt
RA
Almen sprogforståelse, Dansk, Engelsk
RGH
Samfundsfag
SP
Samfundsfag, Spansk, Studievejleder
SMA
Biologi, Matematik, Naturvidenskabeligt grundforløb
SV
Historie, Samfundsfag
SS
Biologi, Bioteknologi, Kemi
TB
Musik, Samfundsfag
TN
Historie, Naturgeografi, Naturvidenskabeligt grundforløb
TMS
Fransk, Historie
TR
Dramatik, Engelsk, Spansk
UD
Idræt, Samfundsfag