Dannelsesformål for indsatser i almen dannelse

Et gennemgående ideal i almendannelsen er, ud fra en holistisk tilgang, at udvikle eleverne til at blive empatiske mennesker med en stærk individuel og fælles identitet. 
 
De overordnede dannelsesmål er at styrke:

  • Elevernes empatiske adfærd
  • Elevernes ansvarlighed
  • Elevernes evne og vilje til at indgå i forpligtende fællesskaber
  • Elevernes engagement og handlekraft i en demokratisk ramme