Frivillighed

Medlemmer: La, BFR, Li 

Projektets formål er at styrke elevernes handlekompetence i en GCP-ramme. Der arbejdes på at fremme elevernes sociale engagement gennem deltagelse i frivilligt arbejde bl.a. gennem samarbejde med lokale og internationale organisationer.

Projektet går på "to ben":

  • Det ene ben arbejder med etableringen af faste kontakter med humanitære og mellemfolkelige organisationer i egentlige Skoleprojekter". Vi har to faste samarbejder. Det første med Plejehjemmet Bryggergården, hvor et hold af elever cykler med demente to gange om ugen. Det andet er med Dansk flygtningehjælp hvor en flok elever er med til at drive en lektiecafe for udsatte børn og unge på Nørrebro. Vi har en målsætning om at have 100 faste frivillige og arbejder på at udvide bl.a. med flere lektiecafeer.
  • Det andet ben tager udgangspunkt i en”bottom–up-strategi”, hvor vi ønsker at facilitere de initiativer, der kommer fra Rysensteens elever i forhold til arrangementer af frivillig og social karakter. 

Projektet har i skoleåret 2018/2019 igangsat følgende aktiviteter

  • Planlægning og gennemførelse af talent/frivilligheds-arrangement d. 10. januar med deltagelse af forskellige frivillighedsorganisationer med henblik på at synliggøre mulighederne for deltagelse i talentprogrammer og frivilligt arbejde. 
  • Lancering af et program målrettet skolens udvekslingsstudenter. Programmet arbejder på at fremme udvekslingsstudenternes trivsel gennem en styrket modtagelse, med nedsættelse af mentorelever, information til teamlærere og ved afholdelse af sociale arrangementer for mentorer og udvekslingsstudenter.
  • Tre motiverende tiltag: Vi har fået produceret en film om frivilligt arbejde i samarbejde med Frivilligcenter Vesterbro. Vi har afholdt en frivilligfest med oplæg af Ole Kassow og kage sponsoreret af Frivilligcenter Vesterbro. Desuden har vi lavet en tekstsamling Det Handlende Menneske med handlingsorienterende tekster tilegnet Rysensteens frivillige elever.
  • Opstart af Rystalk. Ca. en gang om måneden inviteres en spændende oplægsholder til at holde et inspirerende foredrag i frokostpausen.

De Rys-elever, der har været frivillige i 20 timer, får et frivillighedsbevis sammen med deres eksamensbevis, når de bliver studenter. Se denne film om frivillighedsprojektet Cykling Uden Alder:

Spilleaften arrangeret af elever som frivillighedsprojekt
Spilleaften arrangeret af elever som frivillighedsprojekt