Frivillighed

Kontaktlærere: La, BFR, Li, Birk

Projektets formål er at styrke elevernes handlekompetencer i en GCP-ramme. Der arbejdes på at fremme elevernes sociale engagement gennem deltagelse i frivilligt arbejde bl.a. gennem samarbejde med lokale og internationale organisationer.

Projektet har to områder:

  • Etableringen af faste kontakter med humanitære og mellemfolkelige organisationer i egentlige Skoleprojekter". Vi har tre faste samarbejder. Det første med Plejehjemmet Bryggergården, hvor et hold af elever cykler med demente to gange om ugen. Det andet er med Dansk flygtningehjælp hvor en flok elever er med til at drive en lektiecafe for udsatte børn og unge på Nørrebro. Det tredje er et samarbejde med Caritas Danmark, hvor eleverne er en del af et madfællesskab, hvor pakistanske kvinder laver mad sammen og til et kvindekrisecenter på Vesterbro.
  • Det andet ben tager udgangspunkt i en ”bottom–up-strategi”, hvor vi ønsker at facilitere de initiativer, der kommer fra Rysensteens elever i forhold til arrangementer af frivillig og social karakter. 

Frivillighedsprojektet har været lagt ned under corona-nedlukningen, men er startet op igen i foråret 2022. Vi cykler igen med de gamle, ligesom lektiecafeen og madfællesskabet er i gang igen. Desuden har vi startet et nyt samarbejde med Settlementet, hvor vi har frivillige elever i Cafe Sonja to gange om ugen. 

De Rys-elever der har været frivillige i 20 timer får et frivillighedsbevis, sammen med deres eksamensbevis, når de bliver studenter. Se denne film om frivillighedsprojektet: Cykling uden alder:

Spilleaften arrangeret af elever som frivillighedsprojekt
Spilleaften arrangeret af elever som frivillighedsprojekt