Ansatte i ledelse

Rektor

gt@rysensteen.dk

Opgaver

 • Strategi
 • Økonomi
 • Overordnet personaleledelse
  herunder ansættelser og opgavefordeling
 • Bestyrelsesstyring
 • Politisk kommunikation

Faggruppeledelse

 • Matematik
 • Fysik
 • Idræt
 • Informatik
 • Musik

 

 

 

 

 

 

 

Uddannelseschef

jnw@rysensteen.dk

Faglig dannelse

 • Holdoprettelse
 • Eksamen
 • Valgfag
 • IT i fagene
 • Pædagogiske tiltag

Kvalitetssikring

 • Evalueringer og feedback-strukturer
  resourceregnskab
 • ETU
 • 2.g klasserne
 • GDPR og styring af IT
 • Hjemmeside
 • Personaleledelse herunder opgavefordeling

Faggruppeledelse

 • Historie
 • Samfundsfag
 • Oldtidskundskab
 • Erhvervsøkonomi
 • Retorik
 • Filosofi

 

Vicerektor

ls@rysensteen.dk

Koordinering med organisationens to uddannelseschefer i samarbejde med rektor.

Almen dannelse

 • Digital dannelse
 • Frivillighed
 • Sundhed og trivsel
 • Talent
 • Overgang fra grundskole
 • NORA

Opgaver

 • Elevoptag
 • 1.g-klasserne
 • Grundforløb
 • Politikker
 • Studievejlederne og eksterne samarbejder vedr. understøttelse
 • Årsplan
 • Personaleledelse herunder opgavefordeling

Faggruppeledelse

 • Studievejlederne
 • Kinesisk
 • Spansk
 • Tysk
 • fransk
 • Naturgeografi
 • Psykologi
 • Kemi
 • Bioteknologi
 • Biologi

Uddannelseschef

as@rysensteen.dk

Global dannelse

 • Kommunikation med partnerskoler
 • Ekstern kommunikation om global dannelse og genbesøg
 • Progressionsplan
 • Udgivelse af litteratur om global dannelse

Opgaver

 • 3.g-klasserne
 • Innovation
 • Klima
 • Personaleledelse
  herunder opgavefordeling

Faggruppeledelse

 • Engelsk
 • Religion
 • Dansk
 • Drama