Formålsbeskrivelse

Global Citizenship programmet har to overordnede formål. For det første skal det skabe forudsætningerne hos Rysensteens elever for at kunne uddanne sig i udlandet og sidenhen arbejde i internationalt orienterede virksomheder, institutioner eller NGO'er. For det andet skal det gøre Rysensteens elever til verdensborgere, der har evnerne og modet til at reflektere over både egne og andres værdier i mødet med andre kulturers mangfoldighed. Og som med en stærk forankring i egne, demokratiske værdier, respekterer forskelle i tradition, sprog, religion, vaner og livsform, og er indstillet på – forskellene til trods - at forstå og tage ansvar for løsningerne på globale problemstillinger.

Programmet har sin egen læreplan og progressionsplan med faglige mål, som udmøntes gennem international toning i fagundervisningen, gennem tværfaglige samarbejder og gennem en vid række af faglige og almendannende aktiviteter, der ligger udenfor den almindelige undervisning - herunder ikke mindst udvekslingsture med homestay for alle klasser til en af vores 14 partnerskoler i Argentina, Canada, Egypten, Indien, Kroatien, Kina, Polen, Singapore, Spanien, Sydkorea, Tyrkiet, Uganda og USA (2 skoler) - læs mere om dem her.

 

Besøg hos vores Singaporianske partnerskole.
Besøg hos vores Singaporianske partnerskole, Dunman Secondary School.