Sprogstrategi

Lokal sprogstrategi Rysensteen Gymnasium

At have kompetencer i et eller to sprog ud over engelsk i en globaliseret verden er vigtigt for at kunne fremme international forståelse og samhandel. Derudover rummer kendskab til sprog også kendskab til kultur og begge dele er en vigtige for den enkeltes dannelse. Derfor har Rysensteen en lokal sprogstrategi, der styrker elevernes studie- og handlekompetencer i og udenfor Danmark.

Gennem opbygning af interkulturelle kompetencer og anvendelsesorienteret sprogundervisning, samarbejde med eksterne partnere og brobygning, gives eleverne handlekompetencer til at begå sig på den internationale scene og lyst til at studere eller arbejde i udlandet understøttes.

Elevernes motivation øges bl.a. gennem kommunikationsorienteret undervisning og gennem særlige sprog- og kulturdage på tværs af klasser.

Lærernes faglige kompetencer styrkes gennem læringsfællesskaber, videndeling og efteruddannelse, ligesom undervisningen er præget af tydelige mål og feedback. 

Gennem netværksopbygning, samarbejde med kultur- og uddannelsesinstitutioner øges elevernes bevidsthed, om hvilke muligheder gode sprogkundskaber åbner for efter gymnasiet og i erhvervslivet. 

Gennem ekstra curriculære tilbud til talentfulde og motiverede elever styrkes elevernes faglige kompetencer, ligesom deltagelse i konkurrencer og masterclasses højner kvaliteten af undervisningen og udfordrer og styrker elevernes innovative kompetencer. 

Tidsramme: 2018-2021

Over de næste tre år har projektgruppen for sprog forpligtet sig til at facilitere følgende:

 • Brobygning med lokale folkeskoler, som vores elever kommer fra 
  • Udarbejdelse af særskilte faglige forløb for dygtige sprogelever i udskolingen på gymnasiet (i 2.g.)
  • Dygtige og motiverede sprogelever fra gymnasiet besøger den lokale folkeskole for at undervise udskolingselever i et kort forløb, eller evt. i ungdomsskolen
  • Møder med omkringliggende folkeskoler og sproglærere mhp. brobygning 
 • Sprogfaglige netværk → Udover faglig sparring blandt skolens lærere, arbejder vi på at opbygge et netværk af andre uddannelsesinstitutioner til videndeling og faglig sparring.
 • Events → filmfestival for alle sprog, særlige sprog og kulturdage med fokus på fx karrierelæring og innovation for alle sproghold, samt afvikling af særlige temadage fx i forbindelse med valg, Bastilledagen, Oktoberfest, Kinesisk Nytår, De dødes dag, oplæg om aktuelle GCP-temaer, der bruges som afsæt til at sætte fokus på sprog samt motivere eleverne. 
 • Vi arbejder videre med vores udvekslingsrejser til Madrid, Dortmund,  Bretagne og Hangzhou med henblik på at styrke GCP-profilen i sprogfagene, det vil sige den interkulturelle kompetence med fokus på handlekompetence. 
 • Deltagelse i sprogkonkurrencer som IL, Juvenes Translatores, Sprogcamp i Hjørring og Dyrk Sproget, Chinese Bridge mv. 
 • Master Class: Et særskilt forløb fra januar til marts, hvor sprog, kulturforståelse, karrierelæring og innovation er i fokus og eleverne samarbejder med eksterne samarbejdspartnere. Deltagende elever kan få mulighed for at rejse på sprogophold. 
 • Samarbejde med det lokale erhvervsliv, lokale kulturinstitutioner, museer og turistattraktioner, mv., for at afdække behov og evt udvikle produkter til disse.
 • At integrere andet fremmedsprog i både enkelt- såvel som flerfaglige forløb og vi håber at eleverne ser det som en styrke at kunne læse, f.eks. kilder på originalsproget i historie.
 • Kompetenceudvikling: “jobswap” eller besøg i Spanien, Tyskland, Frankrig og Kina → med henblik på at forbedre sine sprogkompetencer - evt. gennem Erasmus stipendier
 • Tydeliggørelse af A-niveau under valgfagsorientering, i den almindelige undervisning og på orienteringsaften.


 

Rysensteenere på tur med deres spanske partnerelever