Sprogstrategi

Lokal sprogstrategi på Rysensteen Gymnasium

At have kompetencer i et eller flere sprog ud over engelsk i en globaliseret verden er vigtigt for at fremme international forståelse. Derudover rummer kendskab til sprog også kendskab til kultur, og begge dele er vigtige for den enkeltes dannelse. Derfor har Rysensteen en lokal sprogstrategi, der styrker elevernes motivation og deres studie- og handlekompetencer i og udenfor Danmark.

Gennem opbygning af interkulturelle kompetencer, anvendelsesorienteret sprogundervisning og samarbejde med eksterne partnere gives eleverne handlekompetencer til at begå sig internationalt, og deres lyst til at studere eller arbejde i udlandet understøttes.

Elevernes motivation øges bl.a. gennem kommunikationsorienteret undervisning og gennem særlige sprog- og kulturdage på tværs af klasser. Deres faglige udbytte sikres gennem tydelige mål og feedback. 

Lærernes faglige kompetencer styrkes gennem læringsfællesskaber, videndeling og efteruddannelse.

Gennem netværksopbygning, samarbejde med kultur- og uddannelsesinstitutioner øges elevernes bevidsthed, om hvilke muligheder gode sprogkundskaber åbner for efter gymnasiet og i erhvervslivet. 

Gennem ekstracurriculære tilbud til talentfulde og motiverede elever styrkes elevernes faglige kompetencer.

Tidsramme: 2021-24

Rysensteen Gymnasium har nedsat en projektgruppe for sprog bestående af lærere fra de fire 2. fremmedsprog, der undervises i på skolen (fransk, kinesisk, spansk og tysk), som over de næste tre år arbejder med bl.a. følgende:

  1. Events der skal styrke elevernes motivation for sprog som fx filmfestival for alle sprog, særlige sprog- og kulturdage samt afvikling af særlige temadage fx i forbindelse med valg, og oplæg om aktuelle GCP-temaer, der bruges som afsæt til at sætte fokus på sprog samt motivere eleverne. 
  2. Udvekslingsrejser til Madrid, Dortmund, Bretagne og Hangzhou med henblik på at styrke GCP-profilen i sprogfagene, det vil sige den interkulturelle kompetence med fokus på handlekompetence. 
  3. Deltagelse i sprogkonkurrencer som IL, Juvenes Translatores, Sprogcamp i Hjørring og Dyrk Sproget mv. 
  4. Master Class i sprog: Et særskilt forløb fra januar til marts, hvor sprog, kulturforståelse og karrierelæring er i fokus og eleverne samarbejder med eksterne samarbejdspartnere. 
  5. Integration af 2. fremmedsprog i både enkelt- såvel som flerfaglige forløb.
  6. Tydeliggørelse af A-niveau under valgfagsorientering, i den almindelige undervisning og på orienteringsaften.
Rysensteenere på tur med deres spanske partnerelever