Talentudvikling

På Rysensteen Gymnasium gør vi en indsats for, at elever med specielle evner og fagligt overskud får mulighed for at udvikle sig yderligere. I vores studieretningsstruktur er der bl.a. mulighed for at læse fem fag på A-niveau (mod de traditionelle fire), men ud over dette foregår der mange aktiviteter, som rækker ud over den daglige undervisning i form af faglige konkurrencer, brobygning med universiteter og erhvervsliv. 

Aktiviteterne varierer meget i form og indhold. Nogle aktiviteter kræver ansøgninger som talentudvalget vurderer, andre har indledende konkurrencer. Der er tilbud inden for en lang række af fag og tværgående områder. Der findes også tilbud for hele klasser og for små hold.

Talentudvikling på Rysensteen