Dannelsesformål for indsatser i Global Dannelse

Et gennemgående ideal i den globale dannelse er at udvikle en forståelse for globale sammenhænge og udfordringer, en interkulturel ansvarlighed samt en refleksiv selvforståelse.
  
De overordnede dannelsesmål er at styrke:

  • Elevernes evne til at forstå deres eget kulturelle, historiske og samfundsmæssige baggrund som udgangspunkt for mødet med verden
  • Elevernes evne til at anvende deres faglige viden og metodologi til at forstå globaliseringens problemstillinger og tage stilling til verdens dilemmaer
  • Elevernes evne til at forstå og påtage sig et ansvar for vores fælles globale udfordringer som klima, pandemier, flygtninge og ulighed.
  • Elevernes evne til at møde andre menneskers værdier og holdninger med respekt, ordentlighed og rummelighed.
  • Elevernes evne og villighed til at møde andre menneskers livssituationer med empatisk indlevelse 
  • Elevernes evne til at udvise nysgerrighed overfor deres egen måde at agere på i mødet med fremmede kulturer  
  • Elevernes evne til at tilgå globaliseringens problemstillinger med nysgerrighed,  handlelyst og nytænkning.