Sundhed og trivsel

På Rysensteen Gymnasium er elevernes sundhed og trivsel i fokus, og vi har forskellige tiltag til at fremme den fysiske og psykiske sundhed. For at sikre elevtrivslen arbejdes der med at skabe en tryg og rummelig klassekultur og gode sociale fællesskaber i såvel klassen samt på tværs af klasser. Skolens mange elevudvalg skaber rammerne for, at eleverne kan mødes på tværs og derudover afholder skolen løbende diverse fællesarrangementer.

Den fysiske sundhed søger vi at fremme gennem at arbejde systematisk med at skabe sunde alkohol, rusmiddel- og rygevaner. Derudover forsøger vi at fremme en aktiv hverdag for eleverne, idet de har adgang til DGI-byens faciliteter før og efter skole og vi tilbyder frivillig idræt om fredagen.

Sundhed og trivsel er vigtigt blandt eleverne på Rysensteen