Sundhed og trivsel

På Rysensteen Gymnasium er elevernes sundhed og trivsel i fokus. For at sikre elevtrivslen arbejdes der med at skabe en tryg og rummelig klassekultur samt gode, faglige og sociale fællesskaber. Dette opnås bl.a. gennem afholdelse af RYSmoduler, hvor der er specifikt fokus på tematikker vedrørende klassernes sundhed og trivsel. Disse moduler afholdes både i klassen og som fællesarrangementer på tværs af klasser og årgange. Fra skoleåret 2023/2024 styrkes indsatsen omkring seksualundervisning. Andre tematikker der arbejdes med i modulerne er eksempelvis festkultur, nikotin- og alkoholforbrug eller digital sundhed. 

Skolens mange elevudvalg fungerer desuden som et omdrejningspunkt for de sociale fællesskaber på skolen, idet de skaber rammerne for, at eleverne kan mødes på tværs af klasser. For at understøtte en aktiv hverdag for eleverne, tilbydes frivillig idræt hver fredag eftermiddag i DGI-byen samt fredags-morgensang med morgenmad og hygge. 

Rysensteen er en del af et forpligtende partnerskab med Københavns Kommune vedrørende unges sundhed og trivsel. I samarbejde med Københavns Kommune afvikles årligt en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens elever, som danner udgangspunkt for skolens indsatser det følgende år i forhold til at fremme elevernes fysiske og psykiske sundhed. 
 

Sundhed og trivsel er vigtigt blandt eleverne på Rysensteen