GCP-metroen

Den klikbare GCP-metro

GCP-metroen er en grafisk præsentation af, hvordan eleverne møder Global Citizenship Programme og opnår Globalt medborgerskab i løbet af deres tid på Rysensteen - både i fagene, tværfagligt, og uden for fagene.

Se denne videointroduktion til GCP-metroen

Klik på de forskellige "stop" på Metroen for at læse mere om hvert enkelt forløb

Eller hold musen over de forskellige punkter, for at læse en lille smagsprøve på hvad forløbet indeholder
 

Målet med hele GCP-projektet er at udvikle en forståelse af globalt medborgerskab hos jer. Som det sidste i jeres GCP-uddannelse gennemfører vi en afsluttende evaluerende samtale Eks.: I alle samf-A-klasser laves der i 3.g et forløb om international politik. Her anvender I de kompetencer, I har oparbejdet i forhold til at undersøge og udlægge globale udfordringer på destinationen. Det fjerde og sidste kulturforståelsesforløb lægger direkte op til jeres GCP-rejse i 3.g. Eks.: I oldtidskundskab undersøges den hvide farves betydning for vestlig selvforståelse gennem analyser af antikkens skulpturer. I løbet af efteråret i 2. og 3.g har I mulighed for at komme på et praktikforløb uden for skolen. I Frivillighedsprojekterne arbejdes der på at fremme dit sociale engagement gennem deltagelse i frivilligt arbejde. Eks.: I oldtidskundskab undersøges den hvide farves betydning for vestlig selvforståelse gennem analyser af antikkens skulpturer. Her arbejder I med at udvikle et innovativt løsningsforslag til én problematik relateret til FNs verdensmål. Rys-MUN er et simulationsspil af FN's generalforsamling, som alle 2.g'ere deltager i. I globale tendenser skal I arbejde tværfagligt med en global problemstilling relateret til jeres destinationsland. I Frivillighedsprojekterne arbejdes der på at fremme dit sociale engagement gennem deltagelse i frivilligt arbejde. På sciencedagen kommer I til at arbejde med aktuelle emner inden for science i et globalt perspektiv. /title> Eks.: I danskforløbet om romantikken arbejdes der i 2.g med begrebet danskhed. I det tredje kulturforståelsesforløb skal I gennem 2. fremmedsprog arbejde med kulturmøder ude i verden. Eks.: I danskforløbet om romantikken arbejdes der i 2.g med begrebet danskhed. * Eks.: I danskforløbet om romantikken arbejdes der i 2.g med begrebet danskhed. I det andet kulturforståelsesforløb arbejder vi i religionsfaget med teorier om kulturmøde. Her arbejder I med at udvikle et innovativt løsningsforslag til én problematik relateret til FNs verdensmål. Eks. I historie arbejder I med borgerskabsbegrebets udvikling. Her arbejdes der tværfagligt med forskellige opfattelser af, hvad det vil sige at være et menneske. I forløbet om sundhed skal I arbejde tværfagligt i samfundsfag og idræt. I Frivillighedsprojekterne arbejdes der på at fremme dit sociale engagement gennem deltagelse i frivilligt arbejde. I områdestudier får I en forsmag på, hvorledes fagene arbejder med GCP. I det første kulturforståelsesforløb fokuserer vi på jeres eget kulturelle udgangspunkt. Eks.: I 1.g arbejder kemiholdene med planteolie som case. Eks.: Fysikholdene i 1.g arbejder med bæredygtig energi som case. Her modtager I en overordnet introduktion til FN, FNs 17 verdensmål og FNs opbygning. NV er gymnasiets introduktion til de naturvidenskabelige fag og arbejdsformer. Ud over de mange GCP-projekter vil du møde GCP i forløbene i de enkelte fag. I en række af de GCP-orienterede projekter vil du møde et overfagligt perspektiv. I de tværfaglige projekter vil I arbejde med GCP i flere fag på samme tid. Globalt udsyn betyder, at du som elev får indsigt i vigtige forhold i hele verden. Stillingstagen betyder evnen til ikke bare at vide noget og kunne analysere, men også udvikle en fornemmelse af ansvar. Du skal i løbet af din tid på Rysensteen Gymnasium udvikle din selvindsigt.