Bestyrelse

Udpeget af DI: Direktør for Efterskoleforeningen,
Formand Bjarne Lundager Jensen
blj@efterskoleforeningen.dk

Udpeget for international organisation: Direktør, PlanBørnefonden
Næstformand Dorthe Petersen
dorthe.petersen@planbornefonden.dk

Udpeget af DPU/Aarhus Universitet: Dekan, professor ved institut for læring og filosofi, Aalborg Universitet,
Lars Qvortrup
lq@edu.au.dk

Udpeget af KU: Lektor ved Institut for tværkulturelle og regionale studier (ToRS), 
Marie Højlund Roesgaard 
roesgd@hum.ku.dk

Selvsuppleret, Formand for Ungdommens Røde Kors
Troels Boldt Rømer
troels.romer@gmail.com

Selvsuppleret, Senior Advisor for UNHCR i FN byen
Eva Raabymagle
raabyema@unhcr.org

Medarbejderrepræsentant: Lektor
Rasmus Bjørn
rb@rysensteen.dk

Medarbejderrepræsentant: Lektor
Casper Gaarde Madsen
cm@rysensteen.dk

Elevrådsforperson Andrea Chacon Hansen
andr057k@rysensteen.dk

Elevrådsforperson Adam Friis-Hasché 
adam1591@rysensteen.dk

Ekstra:

Vedtægter

Referater