Fra digitalt fællesskab til digitalt medborgerskab

På Rysensteen Gymnasium ser vi elevernes udvikling af digital dannelse som en vigtig del af deres samlede lærings- og dannelsesproces.

Til at understøtte denne udvikling har vi bl.a. iværksat et initiativ vi kalder ‘Fra digitalt fællesskab til digitalt medborgerskab’. Initiativet er et helskoleprojekt der består i, at samtlige elever får tre forskellige oplæg, der hver især giver forskellige perspektiver på aktuelt stof inden for en digitaliseret verden. 

Alle oplæggene følger en skabelon, hvor den generelle viden og indsigt inden for et område søges koblet til en personlig og nær erfaring. Det har vi erfaring for giver det bedste udgangspunkt for at eleverne kan forholde sig reflekterende til de udfordringer og muligheder der gør sig gældende i samspillet mellem mennesket og det digitale.

Oplæggene danner en progressionsplan hen over de tre år.

1.g - Digitale fællesskaber
Her vil fokus for oplægget være på hvordan eleverne interagere i sociale fællesskaber, og hvordan brugen af sociale medier kan have negative såvel som positive indvirkninger på dannelsen af disse fællesskaber. Det primære fokus vil her være på de mere lokale og nære sociale fællesskaber.

Oplæg 2024/2025: Forfatter og journalist Milla Mølgaard med oplæg og efterfølgende samtale med en unge kvinde der tidligere har fået delt seksuelt krænkende videomateriale uden samtykke. Oplægget vil give et indblik i nogle af de fællesskabsdannende normer der kan være på spil ved digital billeddeling uden samtykke.

2.g - Digital afhængighed
Her vil fokus for oplægget være på, hvordan digitale universer kan være afhængighedsskabende og få fatale livskonsekvenser. Det primære fokus vil være på den enkeltes sundhed og trivsel.

Oplæg 2024/2025: Selvstændig iværksætter Jeppe Rebsdorf der med en personlig fortælling om ludomani har oplevet konsekvenserne ved afhængighed i en digital kontekst. Oplægget vil blive fulgt op af mulighed for dialog med center for ludomani.

3.g - Digital medborgerskab
Her vil fokus for oplægget være på, hvordan man kan engagere sig som aktiv medborger i en digitaliseret verden, hvor ytringsfrihed, demokrati og menneskerettigheder på en og samme tid synes både styrket og svækket. Det primære fokus vil her være på misinformation og disinformation i et bredt samfundsperspektiv.

Oplæg 2024/2025: Lektor Jeanette Ferritzlev fra forsvarsakademiet vil holde oplæg om misinformation og disinformation i et forsvars- og sikkerhedsmæssigt perspektiv