Eksamen og prøver

På denne side og dens undersider kan du læse mere om eksamen, prøver og årsprøver på de tre årgange. For at se mere specifikke oplysninger om antal prøver og årsprøver klik på linket til venstre for den årgang, du er interesseret i.


Generel eksamensorientering for alle årgange 2021

Den samlede studentereksamen består af i alt 10 prøver (inklusiv SRP som tæller én prøve i alt) – heraf mindst tre skriftlige og tre mundtlige. For elever med fem A-niveaufag består den samlede eksamen af 11 prøver (inklusiv SRP).

I år er en del eksamener aflyst pga. COVID-19. 1.g'erne skal op til én mundtlig eksamen, 2.g'erne 1 mundtlig og 3-g'erne skal op til 2 mundtlige eksamener, samt forsvar af studieretningsprojektet og skriftlig dansk. Du ender med det samme antal eksamener, da de aflyste eksamener tæller for en eksamen.


Al information om tider og lokaler til prøverne kommer i Lectio - du er selv ansvarlig for at holde dig orienteret om ændringer (hvis der er ændringer mindre end 72 timer før prøven, meddeles det dig direkte).

Du skal møde med gyldig coronatest til eksamen. Testen skal tages eller registreres i testcenteret. Du skal derfor møde 45 minutter før din eksamen.

Bliver du syg inden en prøve – ring omgående til skolen på tlf 33 244311– og sørg for at få en lægeerklæring dateret på dagen. Det samme gælder coronasmitte eller nærkontakt, hvor du skal ringe ind og aflevere dokumentation. 

Hvis du udebliver eller kommer for sent til en prøve, har du ikke krav på at aflægge prøven.


Prøven starter, når opgaven er udleveret eller når spørgsmålet er trukket.

Du må ikke have ekstern kommunikation under skriftlige prøver eller under forberedelse til mundtlige prøver (bortset fra prøver med 24 timers forberedelse).

Du må ikke skaffe dig eller give uretmæssig hjælp under hverken prøve eller forberedelse. Sker dette, vil det medføre bortvisning fra prøve – der så først kan aflægges i næste eksamentermin.

Specielt ved mundtlige prøver:

  • Du skal medbringe din egen computer til forberedelse og eksamination
  • Der vil under forberedelsen være adgang til Internet, så du kan anvende ordbøger samt evt. digitalt materiale, der fremgår af holdets undervisningsbeskrivelse i Lectio.
  • Herudover må Internettet ikke anvendes, sker dette, vil det blive betragtet som eksamenssnyd, der medfører bortvisning fra prøven


Prøverne afholdes på baggrund af undervisningsbeskrivelsen i Lectio

Evt. klage over en prøve – se Eksamensbekendtgørelsen her eller Undervisningsministeriet her.

Læs mere om regler og orienteringer angående eksamen her.