Eksamen og prøver

På denne side og dens undersider kan du læse mere om eksamen, prøver og årsprøver på de tre årgange. For at se mere specifikke oplysninger om antal prøver og årsprøver klik på linket til venstre for den årgang, du er interesseret i.


Generel eksamensorientering for alle årgange 2020

Den samlede studentereksamen består af i alt 10 prøver (inklusiv SRP som tæller én prøve ialt) – heraf mindst tre skriftlige og tre mundtlige. For elever med fem A-niveaufag består den samlede eksamen af 11 prøver (inklusiv SRP).

De skriftlige prøver indgår i eksamensudtrækket, hvis du har flere end tre fag med skriftlig prøve. Dansk A skr. eksamen er obligatorisk. For A-niveaufag med skriftlig dimension gælder det, at der altid enten vil være en skriftlig eller en mundtlig eksamen. Både skriftlig og mundtlig eksamen i A-niveaufag (dog ikke historie) samt i engelsk B og matematik B er også muligt.

Alle skriftlige prøver og eventuelle mundtlige prøver før 25. maj offentliggøres 11. maj i Lectio. Hele eksamensplanen offentliggøres 15. maj i Lectio .

Al information om tider og lokaler til prøverne kommer i Lectio - du er selv ansvarlig for at holde dig orienteret om ændringer (hvis der er ændringer mindre end 72 timer før prøven, meddeles det dig direkte).

Første mulige prøvedag er for skriftlige og mundtlige prøver er den 18. maj. 

Mød i god tid (mindst 30 min) inden prøven eller forberedelsen starter.

Bliver du syg inden en prøve – ring omgående til skolen på tlf 33 244311– og sørg for at få en lægeerklæring dateret på dagen.

Hvis du udebliver eller kommer for sent til en prøve, har du ikke krav på at aflægge prøven.


Prøven starter, når opgaven er udleveret eller når spørgsmålet er trukket.

Du må ikke have ekstern kommunikation under skriftlige prøver eller under forberedelse til mundtlige prøver (bortset fra prøver med 24 timers forberedelse).

Du må ikke skaffe dig eller give uretmæssig hjælp under hverken prøve eller forberedelse. Sker dette, vil det medføre bortvisning fra prøve – der så først kan aflægges i næste eksamentermin.

Specielt ved mundtlige prøver:

  • Du skal medbringe din egen computer til forberedelse og eksamination
  • Der vil under forberedelsen være adgang til Internet, så du kan anvende ordbøger samt evt. digitalt materiale, der fremgår af holdets undervisningsbeskrivelse i Lectio.
  • Herudover må Internettet ikke anvendes, sker dette, vil det blive betragtet som eksamenssnyd, der medfører bortvisning fra prøven


Prøverne afholdes på baggrund af undervisningsbeskrivelsen i Lectio

Evt. klage over en prøve – se Eksamensbekendtgørelsen her eller Undervisningsministeriet her.

Læs mere om regler og orienteringer angående eksamen her.