at4-programmering-2016-1.x

AT4-programmering 2016 1.x

 

Lukas Samuel Bue Lund, Johan Verner From-Pedersen, Rune Bach Holmegard

Månens faser

Made using: Khan Academy Computer Science.

Programmet viser månens faser. Musen kan rykkes rundt for at illustrere, hvilken fase månen befinder sig i forhold til dens placering.

 

Clara, Kirstine og Alberte

De forskellige spektre

Made using: Khan Academy Computer Science.

Her ses et varmt legeme, f.eks Solen eller en glødepære, som udsender alle farver - det vil sige hvidt lys. Det kan vises med en model kaldet det kontinuerte spektrum. Før musen henover lysstrålen fra det varme legeme, for at se de emissionsspektre og absorptionsspektre der forekommer, når det hvide lys passerer gennem forskellige gasarter.

 

Rikke, Louise og Sigrid

Titrering

Made using: Khan Academy Computer Science.

"Vores animation skal give gymnasieelever et visuelt overblik over titrerings-metoden. Hvis man dobbeltklikker på animation, vil en dråbe AgNO3 falde ned i en ukendt koncentration. Efter tre dråber, vil der forekomme et farveskift hos væsken i glasset. Hvis man dobbeltklikker igen, vil man se titrerings- og indikator-reaktionen. "

 

Anna, Ida og Pil

Kvantespring

Made using: Khan Academy Computer Science.

Hold musen hen over de grå knapper, og se tre slags kvantespring. Animationerne illustrerer en partikel der rammer en elektron, som dermed laver et kvantespring. Derefter udsendes en partikel og elektronen laver et kvantespring tilbage.

 

Asbjørn, Simon, Oscar Emil, Gustav (aka. The MathMASTERS!)

PokeMath

Made using: Khan Academy Computer Science.

"PokeMath er et matematisk træningsprogram, som vil gøre matematik sjovt. Du vælger din mathmonster, udforsker verdenen og kommer i kontakt med andre mathmonstrer, som du bekæmper ved at svare på matematiske spørgsmål. Styring: piletasterne og ENTER. Hvis spillet kører langsomt så kør på Khan Academy"

 

Hjalte, Lukas og Nikolaj

Solsystem AT

Made using: Khan Academy Computer Science.

Vi har lavet et interaktivt indeks af solsystemet, hvor der vises fakta om den givne planet, når man klikker på den. Indekset dækker alle vores solsystems planeter med solen inkluderet. Planeterne og solen er ikke programmeret i naturlige størrelsesforhold. Vi har fokuseret på at visualisere Keplers 3. lov ved at vise, at omløbstiden vokser i harmoni med afstanden fra solen

 

Asta, Magnus og Philip

Redoxreaktioner

Lavet med: Khan Academy Computer Science.

En step by step introduktion til redoxreaktioner. Man benytter piletasterne til at bladre mellem trinene. (Layout kan ændre sig mellem forskellige computer styresystemer)

 

Adam, Osvald & Alexander

Sinusfælden

Made using: Khan Academy Computer Science.

Dette program illustrerer sinusfælden ved hjælp af enhedscirklen. Man indtaster en vinkel, hvorefter programmet udregner og viser, hvordan to vinkler - en spids og en stump - har den samme sinusværdi.

 

Julie, Rebecca og Natascha

The Babymaker

Made using: Khan Academy Computer Science.

Vores program viser, at to individer med 2 forskellige alleler (heterozygote) kan få børn med alle 3 øjenfarver, brun, grøn og blå. Ved at klikke på en af de genotyper babyen kan have, kommer en baby med tilhørende fænotype flyvende op og viser øjenfarven. Man kan således se hvilke genotyper, der koder for øjenfarven (dvs. fænotypen). (Det er vigtigt at lade hovedet flyve helt op, inden man trykker på en ny genotype!!!).