at4-programmering-2016-1.y

AT4-Programmering 2016 1.y

Laura, Bjørn og Louis

Emission og Absorption

Made using: Khan Academy Computer Science.

"Vores program bruger det seneste innovation inden for JavaScript. Med nye spændende teknologier som curveVertex, pushMatrix og multileddet variabel programmering! Ved hjælp af 234 linjer af hård innovativ programmering, demonstrerer vi hvordan emission og absorption foregår, såvel som sammenhængen mellem bølgelængde, frekvens og energien af en foton. Ved hjælp af denne animation, vil vi lære nyankommende 1.g'er om to centrale begreber inden for atomfysik. 01001010 11000011 10111000 01100100 01100101 01110010 00100000 01101011 01101111 01101110 01110100 01110010 01101111 01101100 01101100 01100101 01110010 01100101 01110010 00100000 01100001 01101100 01110100 00101110"

 

Nick, Theis og Sophus

Heptan

Lavet med: Khan Academy Computer Science.

Dette program er en interaktiv animation af forsøget heptans reaktion med dibrom. Denne interaktive animationen hjælper studenter med at få et overblik over forsøget, og med at forstå formålet og fremgangsmåden til forsøget. Animationen kan især hjælpe studenter der har svært ved at visualisere forsøg, og modellen kan let bruges og gentages til at gøre andre forsøg lettere forståelig. Agnete, Thomas og Nadia

Newton

Made using: Khan Academy Computer Science.

Dette program er et tankeeksperiment, hvor vi illustrerer Newtons love. Tryk på lovene i rækkefølge og observer, hvordan rumraketterne bevæger sig sammenlignet med forklaringen, der vil følge efter.

 

Maria, Laurits & Qadar

færdig med farve!!! nu med special effects

Made using: Khan Academy Computer Science.

Den fabelagtige bølge-detector 9000 kan på grafisk vis vise hvad en given bølgelængdes farve er inden for det synlige spektrum. Desuden kan brugeren definere bølgelængden selv og danne sig en forståelse for sammenhængen mellem bølgelængde og farve.

 

Marcus, Patrick, Jakob

Helium-Neon

Made using: Khan Academy Computer Science.

 

 

Rebekka, Cameron og August

Finished

Made using: Khan Academy Computer Science.

Vores program er en animation der viser forsøget "Heptans reaktion med dibrom". Når man klikker kommer man først til at kunne se hvordan dibromen går op i heptanfasen, der efter kan man se at når lyset rammer skifter den øverste fase farve fra orange til hvid.

 

Thomas Cornelius, Sebastian & Estrid

Brydning og totalrefleksion (fra vand til luft)

Made using: Khan Academy Computer Science.

"Vores emne er ""Brydning og totalrefleksion"", og vores program viser en lysstråle, som brydes, når den går fra vand til vakuum. Når brydningsvinklen bliver 90°, sker der totalrefleksion, hvorved alt lyset reflekteres. Det ses, at det ved refleksion gælder, at indfaldsvinkel = udfaldsvinkel. Årsagen til, at vi har lavet en programmering, som viser brydning og totalrefleksion, er, at en grafisk fremstilling ofte kan være et godt supplement til tekst og formler, når det gælder indlæring. At eksemplificere brydning og totalrefleksion kan ligeledes gøre teorien mere virkelighedsnær og forhåbentligvis dermed skabe større interesse hos andre gymnasieelever."

 

Alexander Lillerup-Rasmussen, Jonas Heidari, Rita Wilcke

SOLAR SYSTEM ANIMATION

Lavet med: Khan Academy Computer Science.

Solsystemet kan være uoverskueligt og uforståeligt, derfor har vi lavet denne animation, for at illustrere planeternes omløbstid om Solen, i forhold til hinanden. I virkeligheden ville Jorden have kredset 165 gange rundt om Solen, når Neptun har kredset en. Dette er også tilfældet i vores animation, hvor planeterne kredser syv millioner gange hurtigere, end det er tilfældet i virkeligheden. Vores animation vil derfor være en hjælp for 1.g'erne, til ikke mindst at forstå planeternes placering, men også astronomi generelt.

Emma, Tobias og Siebe

Fibonacci AT

Lavet med: Khan Academy Computer Science.

Vores program illustrerer hvordan Fibonaccis talfølge kan ses i naturen. I vores program kan man trykke på de 6 generationer af kaniner, og dermed se hvor mange kaningpar der er efter hver generation ifølge Fibonacci. Man kan skilne mellem de umodne og modne kaninpar, for at få et bedre overblik over hvad der egentlig sker fra generation til generation. I vores program kan man også, ved hjælp af Binets formel, udregne Fibonacci tallet der høre til en valgt generation, og dermed udregne hvor mange kaninpar der er efter vilkårlige generationer.