Annemarie Bönnelycke

Studiesekretær

Mail: abl@rysensteen.dk
Tlf.: 53 74 35 05

  • Elevadministration 
  • Studietursopkrævning og -regnskab
  • Fravær og godskrivning
  • SU