Annemarie Bönnelycke

Studiesekretær

abl@rysensteen.dk

  • Elevadministration 
  • Studietursopkrævning og -regnskab
  • Fravær og godskrivning
  • SU