2t

Science og bioteknologi

Matematik A, bioteknologi A og fysik B

På Bioteknologi er de røde tråde: Genteknologi og arvelighed – Miljø og ressourcer – Statistisk modellering.

I denne studieretning vil du lære at beskrive og forstå hvordan bioteknologi anvendes i industrien i et vidensamfund . Du kommer til at arbejde bredt med emner fra biologi, kemi, fysik og matematik. I det daglige arbejde med eksperimenter i skolens moderne laboratorier vil du blive udfordret på kreativitet og selvstændighed. Aktuelle og etiske emner vil indgå i undervisningen, fx brug af stamceller til behandling af diabetes, fremstilling og udnyttelse af energi fx i form af bioethanol fra halm og genteknologi. Gennem arbejdet med emnerne vil du få indsigt i, hvordan sciencefagene udnyttes i et moderne samfund og hvilken betydning den har for globaliseringen.

Valgfag i 3g:

  • To valgfag på C-niveau: Informatik, erhvervsøkonomi, filosofi, psykologi eller retorik. Det ene kan erstattes af et C→B-løft: musik, drama, idræt, samfundsfag, eller af et B→A-løft: fysik, kemi, engelsk, tysk eller fransk
Lærerteam

Nanna Flindt Kreiner

Jan Andersen