2u

Musikken i verden

Musik A, Engelsk A

I denne studieretning bliver musik en central del af dit gymnasieliv. Du skal både spille og synge – analysere og forstå, og du kommer til at arbejde med musikkultur på mange forskellige måder. Du skal læse om den, se den på film, rejse ned og besøge den, opleve den og deltage i den. Musik og engelsk vil i kombination med de øvrige fag være med til at give dig sproglige, kunstneriske, analytiske og performative kompetencer – og en solid faglig ballast.

Nogle af de tværfaglige emner du vil kunne møde er f.eks.:

  • Hip hop musikken - fra undergrund til mainstream
  • Ulighed i USA - Motowns  betydning  for den amerikanske borgerrettighedsbevægelse
  • Musicals - Klassiske, mytiske fortællinger som populærkultur

En gymnasiehverdag i denne studieretning vil skærpe din lydhørhed, udfordre dig personligt, styrke din kulturelle bevidsthed og udvikle dine samarbejdsevner.

Et valgfag i 2.g og et valgfag i 3.g:

  • Informatik C, erhvervsøkonomi C, filosofi C, psykologi C eller retorik C. 
  • Valgfaget i 3.g kan erstattes af et C→B-løft: drama B (v. særlig ansøgning), idræt B, religion B, samfundsfag B, psykologi B, filosofi B eller et B→A-løft: matematik A, fransk A eller tysk A (hvis det er skemateknisk muligt).
Lærerteam

Anne Kathrine Rosenberg Simonsen

Johanne Ulbæk Povlsen