2w

Globaliseringens udfordringer

Samfundsfag A og engelsk A

Denne studieretning med samfundsfag A i kombination med engelsk A, får du rig mulighed for at analysere de politiske, økonomiske og kulturelle forhold både i Danmark, Europa og den øvrige del af verden. Du får herved en bred forståelse for de sammenhænge og muligheder, der er skabt med de seneste års globalisering. Gennem den løbende kontakt med partnerskolen øver du dig i at kommunikere og begå dig internationalt. Her får du god støtte fra verdenssproget engelsk, som du har på denne studieretning. Er du interesseret i at blive klogere på den moderne verdens mange spændende udfordringer, vil du trives på denne studieretning.

Valgfag i 2g:

  • Et valgfag på C-niveau: Informatik, erhvervsøkonomi, filosofi, psykologi eller retorik.

Valgfag i 3g:

  • Et valgfag på C-niveau: Informatik, erhvervsøkonomi, filosofi, psykologi eller retorik. Dette kan erstattes af et C→B-løft: drama, musik, idræt, religion eller et B→A-løft: matematik, tysk eller fransk
     
  • Obligatorisk scienceløft fra C→B: fysik, kemi eller naturgeografi

 

Lærerteam

Mette Lind Clausen

Johan Jacobsen