3u

Musikken i verden

Musik A, engelsk A

I denne studieretning bliver musik en central del af dit gymnasieliv. Du skal både spille og synge – analysere og forstå, for musikken belyses fra alle vinkler, fra den kreative bredde til den dybdegående forståelse. Musik, engelsk og samfundsfag vil i kombination være med til at give dig sproglige, kunstneriske og analytiske kompetencer – og en solid faglig ballast. Den vil skærpe din lydhørhed, udvikle dine samarbejdsevner og styrke din kulturelle bevidsthed. Med denne studieretning vil du møde det internationale perspektiv med såvel en sproglig og en kulturel viden kombineret med en samfundsforståelse.

Valgfag i 2g:

  • Et valgfag på C-niveau: Informatik, erhvervsøkonomi, filosofi, psykologi, retorik eller drama.

Valgfag i 3g: 

  • Et valgfag på C-niveau: Informatik, erhvervsøkonomi, filosofi, psykologi eller retorik. Dette kan erstattes af et løft fra C- til B-niveau: drama (særlig ansøgning), idræt, religion eller et løft fra B- til A-niveau: Matematik, tysk eller fransk
     
  • Obligatorisk scienceløft fra C→B: fysik, kemi eller naturgeografi
Lærerteam

Martin Lønstrup Nielsen