2s

Science og biokemi

Biologi A med Kemi B

Biologien er i os, imellem os og omkring os - biologi er derfor et fag med stor relevans for vores hverdag og for vores eksistens.

På studieretningen Biologi og kemi på Rysensteen Gymnasium går vi i dybden med emner som menneskets fysiologi, genetik, mikrobiologi, evolutionsbiologi og økologi. Desuden beskæftiger vi os med aktuelle emner og problemstillinger, som diabetes, Covid19 og klima- og biodiversitetskrisen, og hvordan forskellige metoder, som stamcelleforskning, vacciner, GMO-afgrøder og naturgenopretning kan være løsninger på disse problemer.

Biologi er et fag i konstant udvikling og vi berører derfor også de mange nye bioteknologiske metoder. Det eksperimentelle arbejde er en stor og vigtig del af undervisningen i biologi. Nogle eksperimenter bliver udført i laboratoriet, andre på feltarbejde i naturen, men alle sker i tæt samspil med teorien og giver os derfor spændende muligheder for at afprøve hypoteser på baggrund af egne resultater.

Der vil også være aktiviteter ud af huset som en del af undervisningen, det vil for eksempel være ved deltagelse i laboratorie-øvelser og foredrag på universiteter og besøg på forskellige museer og oplevelsescentre med teknisk og naturvidenskabeligt indhold.

Valgfag i 2.g og 3.g:

  • Informatik C, erhvervsøkonomi C, filosofi C, psykologi C eller retorik C. 
  • Valfaget i 3.g kan erstattes af et C→B løft: fysik B, samfundsfag B, drama B, musik B, idræt B, filosofi B, psykologi B eller et B→A-løft: matematik A, kemi  A, engelsk A, fransk A eller tysk A (hvis det er skemateknisk muligt).
Lærerteam

Signe May Andersen

Rasmus G. Hansen