Månedens Citizen og GCP projekt

På denne side vil vi fra november 2015 kåre hhv. månedens Citizen og månedens GCP-projekt. Det vil ske efter indstilling fra lærere eller elever til det internationale kontor. (Anders Schultz og Malika Lund.) 

Månedens Citizen gives til en person, der i usædvanlig grad har udvist ansvarlighed og borgersind ved gennem konkrete handlinger og/eller initiativer at bidrage til at løse lokale og/eller globale smafundsmæssige problemstillinger

Månedens GCP - projekt gives til et projekt, som er fagligt solidt men mest af alt har bidraget til at øge de involveredes forståelse af partnerlandet og deres egen verdensborgerskabsdannelse.

 

Indstillinger skal indleveres via mail til 

as@rysensteen.dk og msl@rysensteen.dk

senest d. 25 i hver måned.