Elevråd

Elevrådet på Rysensteen består af over 70 elever, og det har aldrig været større end det er i skoleåret 2018/19. Det vigtigste for os er, at eleverne bliver hørt, og at alle har en stemme.  

Som udgangspunkt sidder der to repræsentanter fra hver klasse i elevrådet, men møderne er åbne, og alle elever er enormt velkomne til at deltage. Vi har møder ca. hver 3. uge, hvor vi altid diskuterer ideer og kommende begivenheder, som elevrådet står for. Hvert år afholder vi Demokratidag, hyttetur, og i år løftede vi for første gang sløret for Ryskilde, som er en dag fyldt med live-musik, boder og højt humør. 

I starten af hvert kalenderår afholder vi også Formandsvalg, hvor der vælges to nye formænd for Elevrådet. Valget foregår foran hele skolen, hvor alle elever har mulighed for både at stille op og stemme på de opstillede. Formændene har ugentlige møder med ledelsen, og de deltager også i skolens bestyrelsesmøder.

Elevrådet er det hyggeligste udvalg, hvor du både får mulighed for at engagere dig i skolen, samtidig med at du lærer en masse spændende mennesker at kende på tværs af klasser og årgange.

På hytteturen i 2017 optog vi en video om os. Vi håber, at du har lyst til at være med.