3s

Globaliseringens udfordringer

Samfundsfag A og matematik A

I denne studieretning, hvor engelsk, samfundsfag og matematik spiller sammen, får du rig mulighed for at analysere de politiske, økonomiske og kulturelle forhold både i Danmark, Europa og den øvrige del af verden. Du får herved en bred forståelse for de sammenhænge og muligheder, der er skabt med de seneste års globalisering. Gennem den løbende kontakt med partnerskolen øver du dig i at kommunikere og begå dig internationalt. Her får du god støtte fra de fremmedsprog, som du har på denne studieretning – særligt verdenssproget engelsk vil spille en central rolle. Er du interesseret i at blive klogere på den moderne verdens mange spændende udfordringer, vil du trives på denne studieretning.

Valgfag i 3g: Tre valgfag

  • To valgfag på C-niveau: Informatik, erhvervsøkonomi, filosofi, psykologi eller retorik. Det ene kan erstattes af et løft fra C til B-niveau: Musik, drama, idræt, religion eller af et løft fra B til A-niveau: engelsk, tysk eller fransk
  • Obligatorisk scienceløft C→B: fysik, naturgeografi eller kemi.
Lærerteam

Anne-Merethe Hjæresen