3y

Science og innovation

Matematik A, fysik A, kemi B

På Science og innovation er de røde tråde: Rummet og rumforskning – Energiforsyning – Kommunikation og datasikkerhed.

Denne studieretning har fokus på det innovative i det eksperimentelle arbejde i sciencefagene. Her vil du blive udfordret kreativt til at udforske naturens love. I vores moderne sciencelokaler vil der blive åbnet for nye måder at lære naturvidenskab på.

Du vil komme til at arbejde med moderne IT tilgange, både når du tilegner dig viden inden for de centrale fag matematik, fysik og kemi og når du selv udforsker naturen ud fra dine egne udtænkte eksperimenter.. Du vil få en ny forståelse for din omverden og hvilken indflydelse naturvidenskaben har på dig og samfundet. Gennem ekskursioner og samarbejde med undervisningsinstitutioner og erhvervsliv i ind- og udland pirres din nysgerrighed, og du vil få mulighed for at teste dine kundskaber i nationale og internationale konkurrencer og workshops.


Valgfag i 3g: to valgfag

  • To valgfag på C-niveau: Informatik, erhvervsøkonomi, filosofi, psykologi eller retorik. Det ene kan erstattes af et C→B løft: drama, musik, biologi, Idræt, samfundsfag eller af et B→A løft: engelsk, kemi, tysk eller fransk.
Lærerteam

Anders Almlund Osted