1b

Sprog på Rysensteen

Engelsk A, spansk A med tysk f. B eller fransk f. B

Med denne studieretning med engelsk A, spansk A og tysk fortsætter B/fransk fortsætter B får du rig mulighed fir at udforske kulturer og kontinenter fra en sproglig vinkel ved at arbejde med mange forskellige problemstillinger indenfor samfund, politik, kultur og kunst. Sprog åbner døre og fungere som brobygger mellem kulturer. Det skaber forståelse mellem mennesker og giver adgang til det ægte kulturmøde. Både i Europa og på verdensplan tales der engelsk, fransk, tysk og spansk, og gode sprogfærdigheder er vigtigt for store dele af erhvervslivet, ligesom du i dit videre uddannelsesforløb vil kunne drage nytte af dine sprogkundskaber.

Valgfag i 2g: 

  • Et obligatorisk valgfagsløft fra C til B i 2g: Matematik B/Fysik B samt valg ml latin C eller bio/NG 

Valgfag i 3g: To valgfag

  • Et valgfag på C-niveau: Infomatik, erhvervsøkonomi, filosofi, psykologi eller retorik

  • Et obligatorisk valgfagsløft fra C til B eller B til A: Samfundsfag B, Fysik B, Biologi B, Naturgeografi B, Idræt B, Religion B, Musik B/Drama B - kan erstattes af B-A løft: Tysk A/Fransk A

 

 

Lærerteam

Tine Bacher

Marie Jungfalk Sørensen