Gymnasiestart og 'putte-traditioner'

Indsendt af ph den 28.08.2019

Gymnasiestart er traditionelt lig med overskrifter som ”puttefester” og druk. Skal man tro på overskrifterne bliver det simpelthen bare værre og værre. Selvom vi på gymnasierne især gennem de seneste år har arbejdet intenst for at styre gennem gymnasiestarten uden for mange grimme oplevelser for elever, forældre og skoler.  Denne sommer adskiller sig ikke stort fra de forrige. Mediernes overskrifter er nærmest trykt på forhånd! Men – når det er sagt, så er der VIRKELIG også en opgave at løse. Dette blog-indlæg handler om, hvad vi har forsøgt at gøre på Rysensteen i år – og så lige nogle grundlæggende holdninger til fænomenet.

På Rysensteen samarbejdede vi gennem mange år med 2.g og 3.g-eleverne for at skabe gode rammer også for de fællesskaber, som eleverne gerne ville give de nye 1.g-elever – et af disse arrangementer var Dyrehaveturen. 

Men – som mange vil vide har Dyrehavearrangementet især gennem de seneste 5-6 år udviklet sig til en fest for ca. 10.000 unge mennesker med et stærkt fokus alene på druk. Da dette for 4 år siden resulterede i adskillige udpumpninger og en lukning af akutafdelingen på Herlev hospital for andre end Dyrehaveunge, hvoraf nogle var decideret livstruede af alkoholpromiller på helt op til 4,0, valgte vi på Rysensteen Gymnasium at stoppe for opbakningen til at vores elever deltog. Ikke at vi kan forhindre dem i det i deres fritid. Men vi valgte at tilbyde alternativer. 

I år har vi italesat udfordringerne med sammenblandingen af gymnasiestart og druk endnu kraftigere. Vi har konkret bedt 2. Og 3.g eleverne om at bakke op om det arrangement , som vi lavede for de nye 1.g-elever på fredagen for Dyrehavearrangementet ved IKKE at appellere til, at de boykottede det og i stedet gik med dem ud i Dyrehaven. Det blev respekteret. De 400 1.g-ere havde således et fællesarrangement, hvor de hele eftermiddagen og hen på aftenen sammen  opbyggede relationer til hinanden indenfor skolens egne rammer –  bl.a. med alkoholfri fællesspisning efterfulgt af en kort cafe med mulighed for sammen at nyde  en enkelt øl, hvis det var det, de havde lyst til. En gymnasiestart uden drukfest. 

Alle de 50 introelever inviterede efterfølgende 1.g-eleverne på en skovtur i Dyrehaven ugen efter at alle andre havde været der, og meldingerne herfra er, at det forløb i fuld ro og orden. 
Skoleåret er begyndt med fællesarrangementer og faglighed hånd i hånd.

Men det er ikke alene drukfællesskabet, som vi må til livs. Vi skal også ”putte”-begrebet til livs. Det er ganske enkelt ikke i orden i en tid som denne, hvor bl.a. ”me-too” har fået sat fokus på en manglende ligestilling, at vi accepterer krænkende adfærd overfor nystartede gymnasieelever. Og slet ikke på vores gymnasium, hvor værdierne er Nysgerrighed – Ordentlighed – Rummelighed – Ansvarlighed – forkortet NORA . Dannelse handler også om rummelighed – om fordomsfrit at kunne møde andre mennesker med omsorg og interesse. 
Det gør man ikke ved at tegne alle nye i hovedet og på tøjet med tusch for SLET ikke at tale om at udsætte nogle af dem for kønskrænkende adfærd gennem udvælgelsesprocesser, der udstiller udseende. 
Gymnasiestart skal kendetegnes ved at de nye 1.g-elever i trygge rammer lukkes ind i en ny skolekultur og faglighed – med sjov, varme og faglige udfordringer og HELT uden hierarkier, der fjerner åbenhed og tillid. 
Det bad vi 2. og 3.g-erne om at efterleve, da de kom dagen efter at 1.g-erne var startet. Jeg tror, der blev mukket lidt i krogene. Jeg tror ikke, at det var en helt igennem populær tilgang. Men – det er blevet accepteret. Og jeg tror, at de 1.g-ere der nu er kommet godt i gang her, de næste to år vil medvirke til, at nye årgange af 1.g-elever på Rysensteen Gymnasium vil blive modtaget med åbne arme. 

Rigtig godt skoleår til alle ryssere på alle årgange

Gitte T