Rysensteens profil fortsætter – trods ministeriel afvisning!

Indsendt af ph den 20.12.2019
sne på staldene


I sidste uge tikkede der en mail ind med et afslag på Rysensteens ansøgning om permanent godkendelse af GCP-profilen. 

Lad det lige slås fast først: Dette vil ikke betyde noget som helst for nuværende og kommende elever, der går på Rysensteen, hvilket Ministeriet også skriver i afslaget. Vi vil fortsætte det ti år lange arbejde med en global profil. Men – vi kan ikke optage elever, der objektivt betragtet har interkulturelle og/eller internationale kompetencer udenom afstandskriteriet. Det er nemlig præcis DET, som ministeriet godkender, og ikke indholdet i profilen. 

Afslaget betoner, at Rysensteen Gymnasium helt og fuldt lever op til kravene for en profil, hvilket står i § 31 i Optagelsesbekendtgørelsen. Men – Børne- og Undervisningsministeren har taget en politisk beslutning og giver os derfor trods kvaliteten i både ansøgning og profil et afslag. 

Afslaget kan læses her.

Vi havde i ansøgningen betonet, at vi blot ville optage 25 % af de ca 400 elever, som vi optager hvert år, og at vi som en del af denne kvote ville optage elever fra udsatte boligområder med interkulturelle erfaringer. I håb om at dette kunne medvirke til at sprede unge gymnasieelever af anden etnisk herkomst i København. 

Afslaget betyder altså:

  1. At vi fra sommeren 2020 alene kan optage elever ud fra afstandskriteriet (dog undtaget det 5-årige gymnasieprojekt, som vi har med Randersgade Skole
  2. At vi på Rysensteen Gymnasium fortsætter ufortrødent med vores globale profil GCP og løbende vil udvikle den til glæde for alle vores elever

Mit største håb for det nye år 2020 er, at man indenfor uddannelsesområdet i Danmark vil turde at lægge vægt på kvalitet, engagement og innovation frem for ensretninger og mistillid. 

Rigtig glædelig jul til jer allesammen

Gitte T