Læs rektors brev til de politiske ordførere om studierejser

Indsendt af ph den 09.01.2020
Kort af verden


Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil præsenterede den 8. januar et forslag om at sætte loft over udgifter til studierejser. Læs Rektor Gitte Transbøls reaktion på forslaget i nedenstående brev til de politiske ordførere:
 

Børne- og Undervisningsministeren har i denne uge udmeldt et forslag om et loft over studieture i gymnasiet på kr. 3000,- Samtidig med dette ønsker hun at gøre turene obligatoriske. 

Det sidste er for nogle gymnasier en vigtig ting, da der er elever, som af primært kulturelle grunde ikke må eller vil deltage. For andre gymnasier har det været retningslinjerne i mange år. 

Men et loft over egenbetalingen – især på så lidt som 3.000 kr. – er ikke blot ødelæggende for alle de kvalificerede og indholdsrige studierejser, som gymnasier har udviklet. Det er også spild af 3.000 kr! For det rækker ingen vegne. 

Gennem de seneste måske 15 år har mange gymnasier landet over arbejdet på at ændre studieture.  Fra at være umådeholdne drukture til destinationer, som de fleste elever allerede havde besøgt med deres forældre eller grundskole, til at være rejser med kulturmøder og homestay som grundlag.  Mange gymnasier har knyttet partnerskaber rundt om i verden – måske især i Kina og USA   – hvor danske elever har besøgt skoleelever fra disse lande, boet i deres hjem og gået i skole med dem i en uge eller to. Derudover har mange fået genbesøg, og oplevet hvordan man som vært viser sin skole, sin familie, sit land. Disse kulturmøder forberedes gennem undervisningen og er en naturlig del af undervisningen i global dannelse i gymnasiet. 

Andre studierejser har været knyttet mere til sprogundervisning, hvor elever er rejst til Tyskland, Frankrig, Spanien og Italien. Her har fokus været sprogudvikling og sprogforståelse. En uhyre vigtig dimension i den gymnasiale dannelse – som heller ikke kan lade sig gøre for 3.000 kr. 

Rejser til destinationer som fx Kina og USA koster selvfølgelig penge. Og absolut mere end de 3000 kr. som der lige nu er et forslag om, skal være loftet i fremtiden. Men rejsernes kvalitet har flyttet sig markant fra tidligere tider, hvor man i nogle tilfælde måske kunne sætte spørgsmålstegn ved, hvad lærernes opgave var! Danske gymnasielever tager glad og fro alene på tur til London, Berlin eller måske på ski til Frankrig eller Østrig. Det er ikke studieture. Det er ture med fællesskaber og gode oplevelser. Studieture i gymnasiet skal kunne noget mere. Skal knytte sig til undervisningen og skabe robusthed for den enkelte elev til at møde globaliseringen i sit fortsatte studie- og arbejdsliv. 

På Rysensteen har vi siden disse rejser blev indført etableret en opsparingsordning, så alle fra begyndelsen af 1.g har indbetalt månedlige rater. Vi har samtidig bedt forældre med økonomiske udfordringer om at henvende sig, så vi kunne aftale et tilskud. Nogle gange med en afbetalingsordning helt frem til eleven blev student, for at strække ratebetalingen så langt som muligt.  ALLE er kommet med. Og – netop for de elever hvis forældre har økonomiske udfordringer, er en rejse til fx Indien, Kina, Singapore, Egypten eller Sydkorea en oplevelse , som de ellers aldrig ville få. Rejserne koster fra ca. 5000-8500 kr. En enkelt er lidt dyrere og går til Argentina til en skole i Bahia Blanca, som aldrig har haft besøg før, fordi de bor ”i den anden ende af verden”. Netop turen til Argentina er en KÆMPE oplevelse for vores elever, fordi de møder en kultur med SÅ barsk en historie og en sejhed i befolkningen, som vi ikke kender i Danmark. 

Et loft på 3.000 kr. er ikke blot ødelæggende for hele grundlaget for den globale dannelse, som langt de fleste gymnasier gennemfører på baggrund af kravene i bekendtgørelsen. Et loft på 3.000 kr. risikerer at genindføre de gamle studieture, hvor klassens samvær er i fokus frem for kulturmøder med fokus på at åbne sig overfor det fremmede og styrkelse af global robusthed hos eleverne. 

Derfor: 

  • Sørg for, at rammerne for studieture hæver barren for indholdet af global dannelse og samtidig sikrer et socialt ansvar. 
  • Stil krav til gymnasierne om at indholdet af studieturene er en bekendtgørelsesfastsat del af undervisningen. 
  • Stil krav til at betalingen styres af gymnasierne ved opsparingsordninger – gerne over 24 måneder, så alle studierejser skal ske i 3g. Således vil eleverne også få to sommerferier med mulighed for optjening til rejsen. 

Jeg stiller mig naturligvis meget gerne til rådighed for en uddybning af ovenstående, og håber at der kan findes en politisk løsning, der sikrer social understøttelse af eleverne og samtidig fastholder kvaliteten af og muligheden for global dannelse som en del af den gymnasiale undervisning. 


Med venlig hilsen

Gitte Harding Transbøl
Rektor ved Rysensteen Gymnasium