Jan Hasselbalch

Uddannelseschef - Chef for pædagogisk udvikling

jha@rysensteen.dk

Faglig dannelse:

 • Kvalitetssikring og medudvikling af skolens pædagogiske og didaktiske indsatsområder

Opgaver:

 • Eksamen
 • SRP, SRO, DHO
 • 2.g-eleverne
 • GSK og selvløftere i sprog
 • Personaleledelse herunder opgavefordeling
 • GDPR

Faggruppeledelse:

 • Biologi
 • Bioteknologi
 • Filosofi
 • Historie
 • Kemi
 • Musik
 • Samfundsfag
 • Almen Sprogforståelse
 • Naturvidenskabeligt grundforløb