Forældremøder for 1.g

Konkret tidsplan for forældremøder 14/03 for 1.g følger.