1932

Tietgensgade

Anne Marie Bo blev i 1931 skolens rektor. Og i 1932 flyttede Rysensteen Gymnasium til Tietgensgade 74, der tidligere havde rummet Friskolen i Ny Vestergades Forlængelse og Tietgensgade Skole.


Det var dengang der var knopper på gelænderet i drengefløjen, så drengene ikke kunne kure ned


En hjørnebænk fra dengang er stadig populær nu


Lærerkollegiet 1936.
I vinduet ses skolebetjentparret hr. og fru Andersen.
Bageste række fra venstre: Gerda Nielsen, Kirsten Nielsen, Agnes Kaarsberg, H.C.Sørensen, I.Brøgger-Jensen, Hedevig Bohn, Ellen Hasselriis.
Midterste række fra venstre: Kirsten Langkilde, Vibeke Westerkjær, Ellen Snertinge, Ausa Floor, Augusta Schiødte, Hedvig Gnudtzmann, Helene Tidemand, Chr.Jensen
Forreste række fra venstre: Eva Holm Christensen, Axel Schou, Anne Marie bo, Aase Køie, Ellen Schmidt, Sophie Bredenbeck, Fanny Baruël

 


En gymnasieklasse fra begyndelsen af 1930'erne

I 1950 tog Anne Marie Bo sin afsked og efterfulgtes som rektor af Aagot Lading.


Aagot Lading


Afsked med studenter på lærerværelset i begyndelsen af 50'erne


Jubilæumsfesten i 1956 i Nationalmuseets festsal


Rektor Aagot Lading omgivet af elever