DHO

Dansk-Historie-Opgaven, DHO, skriver du i slutningen af 1g. Det er en tværfaglig opgave, hvor du skriver i både dansk og historie. Du får hjælp af dine lærere til at lave en opgaveformulering.
Som en del af opgaven indgår en mundtlig evaluering af den afleverede opgave. Du præsenterer her din opgavekonklusion samt overvejelser om valg af materiale, arbejdsproces og metodiske forskelle og ligheder mellem fagene.

Faglige mål for DHO

  • at læse tekster i en historisk sammenhæng
  • kritisk og reflekteret at finde, udvælge, anvende og vurdere forskelligartet materiale
  • faglig skrivning herunder anvendelse af citater, henvisninger, figurer, illustrationer m.v.
  • at indrage og reflektere over dansk- og historiefagets identitet og metoder.