DHO

Dansk-Historie-Opgaven, DHO, skriver du i slutningen af 1.g. Det er en tværfaglig opgave, hvor du skriver i både dansk og historie. Du får en opgaveformulering af dine lærere. Opgaven er 5-7 sider.

Som en del af opgaven indgår en mundtlig evaluering af den afleverede opgave. Du præsenterer her din opgavekonklusion samt overvejelser om valg af materiale, arbejdsproces og metodiske forskelle og ligheder mellem fagene.

Faglige mål for DHO:

  • læse tekster i en historisk sammenhæng
  • indrage og reflektere over dansk- og historiefagets identitet og metoder
  • anvende vejledning før og under skrivefasen konstruktivt
  • disponere en opgave og et mundtligt forsvar hensigtsmæssigt
  • planlægge og gennemføre en hensigtsmæssig skriveproces, herunder planlægning af tidsforbrug 
  • anvende PEEL-modellen til at strukturere en faglig argumentation
  • overholde formalia mht. citatteknik, noteapparat og litteraturliste
  • kende til grænserne mellem inspiration og plagiat, samt regler for og konsekvenser ved plagiat