DHO

Dansk-Historie-Opgaven, DHO, skriver du i slutningen af 1.g. Det er en tværfaglig opgave, hvor du skriver i både dansk og historie. Du får en opgaveformulering af dine lærere og skriver i en gruppe med to andre. Opgaven skal være på 9-11 sider.

Som en del af opgaven indgår en mundtlig evaluering af den afleverede opgave. I en matrixgruppe præsenterer du her din opgavekonklusion samt overvejelser om valg af materiale, arbejdsproces og metodiske forskelle og ligheder mellem fagene.

Faglige mål for DHO:

  • Læse tekster i en historisk sammenhæng
  • Indrage og reflektere over dansk- og historiefagets identitet og metoder
  • Anvende vejledning før og under skrivefasen konstruktivt
  • Disponere en opgave og et mundtligt forsvar hensigtsmæssigt
  • Planlægge og gennemføre en hensigtsmæssig skriveproces, herunder planlægning af tidsforbrug 
  • Anvende PEEL-modellen til at strukturere en faglig argumentation
  • Overholde formalia mht. citatteknik, noteapparat og litteraturliste
  • Kende til grænserne mellem inspiration og plagiat, samt regler for og konsekvenser ved plagiat