Henvisninger

I akademiske opgaver skal du lave henvisninger, når 1) du bruger idéer/information fra bøger/kilder og 2) når du dokumenterer noget, fx har et citat. I PEEL-modellen er det Example, der skal understøttes af en henvisning.

Der er to måder at henvise på: parentes eller fodnote. Hvis du sætter henvisninger i parentes, skal du starte parentesen lige efter det, du vil dokumentere (fx et citat). Parentesen skriver man sådan her (Forfatterens efternavn, årstal:sidetal), fx (Brejnrod, 2011:14). Hvis du laver en fodnote, skal der stå lidt mere i fodnoten end i parentesen: Forfatterens navn og efternavn, titel, årstal:sidetal, fx Poul Brejnrod, Sociologi, 2011, s. 14. Brug samme måde gennem hele din opgave og følg reglerne, der gælder for den måde, du har valgt.