Henvisninger

Når du laver en henvisning i din opgave, laver du en forbindelse mellem indholdet i din opgave og den viden, der eksisterer uden for din opgave.

Henvisninger skal derfor pege ud i verden på de præcise kilder, som du har benyttet i din opgave. Det er meget vigtigt, at henvisningerne er tilstrækkelig præcise til, at en læser helt utvetydigt kan identificere dine kilder, f.eks. at de kan skelne mellem forskellige udgaver af samme bog, så de ikke ender med at bruge tid på 2. udgaven af bogen, når det er 3. udgaven du har brugt.

Der er flere forskellige måder at angive henvisninger på. De to typiske måder er ved parentes eller fodnote. 

Henvisning i parentes - f.eks. MLA style eller APA style
Hvis du sætter henvisninger i parentes, skal du starte parentesen lige efter det, du vil dokumentere (fx et citat). Parentesen skriver man sådan her:

(Forfatterens efternavn sidetal), fx (Brejnrod 14).

Hvis du skal henvise til internetmateriale, kan det blive svært at henvise til sidetal. Derfor kan du ved materiale med angivet forfatter blot sætte forfatterens efternavn i parentes, fx (Allen), og ved internetmateriale uden forfatter skrive materialets titel fx (Impact of Global Warming) eller (CNN.com). Du kan ved ebøger henvise til afsnit i stedet for sidetal, fx (Allen afs 4). Se mange flere eksempler ved at følge linket nederst her på siden.

Hvis du analyserer film, lyd- eller videoklip, henviser du til titel + det specifikke tidspunkt i filmen, du omtaler, fx: (Pulp Fiction 00:58-1:02). Du kan også henvise til visuelle teknikker ved at inddrage et screendump og sætte tidspunktet i parentes nedenunder. 

Henvisning i fodnote - f.eks. Chicago style
Hvis du laver en fodnote, skal du skelne mellem ”full notes” og ”short notes.” Man laver en lang fodnotehenvisning (full note) i opgaver UDEN litteraturliste (typisk mindre opgaver). Men i opgaver MED litteraturliste (som i SRO og SRP) skal man kun lave en ’short note’.

Full note:
Virginia Woolf, “Modern Fiction,” in Selected Essays, ed. David Bradshaw (Oxford: Oxford University Press, 2008), 11.

Short note:
Woolf, “Modern Fiction”, 11.

Brug samme måde gennem hele din opgave og følg reglerne for den måde, du har valgt, så godt som du kan. Det betyder ikke så meget, hvis der sniger sig en enkelt fejl ind i en henvisning, men det betyder noget, at læseren kan se, at du har gjort dig umage med at henvise korrekt.

Eksempler

Læs meget mere om de to måder at bruge henvisninger på og se eksempler på henvisninger til mange forskellige typer materialer her. Der er mange regler og mange typer af materiale, så tag dig god tid. Læg mærke til indholdsfortegnelsen i websitets venstre side.

Se hvordan en side i en SRP ser ud med hhv. MLA-henvisninger og Chicago-henvisninger her.