Henvisninger

I akademiske opgaver skal du lave henvisninger, når 1) du bruger idéer/information fra bøger/kilder og 2) når du dokumenterer noget, fx har et citat. I PEEL-modellen er det Example, der skal understøttes af en henvisning.

Der er to måder at henvise på: parentes eller fodnote. Henvisningerne spiller sammen med litteraturlisten, så det, du henviser til i din opgave, skal også stå i litteraturlisten. Litteraturlisten indeholder flere informationer end dine henvisninger gør, uanset hvilken af de to måder at henvise på, du har valgt.

MLA style

Hvis du sætter henvisninger i parentes, skal du starte parentesen lige efter det, du vil dokumentere (fx et citat). Parentesen skriver man sådan her:

(Forfatterens efternavn sidetal), fx (Brejnrod 14).

Denne måde at henvise på kaldes MLA.

Hvis du skal henvise til internetmateriale, kan det blive svært at henvise til sidetal. Derfor kan du ved materiale med angivet forfatter blot sætte forfatterens efternavn i parentes, fx (Allen), og ved internetmateriale uden forfatter skrive materialets titel fx (Impact of Global Warming) eller (CNN.com). Du kan ved ebøger henvise til afsnit i stedet for sidetal, fx (Allen afs 4). Se mange flere eksempler ved at følge linket nederst her på siden.

Hvis du analyserer film, lyd- eller videoklip, henviser du til titel + det specifikke tidspunkt i filmen, du omtaler, fx: (Pulp Fiction 00:58-1:02). Du kan også henvise til visuelle teknikker ved at inddrage et screendump og sætte tidspunktet i parentes nedenunder. 

Chicago style

Hvis du laver en fodnote, skal du skelne mellem ”full notes” og ”short notes.” Man laver en lang fodnotehenvisning (full note) – i opgaver UDEN litteraturliste. Men i opgaver MED litteraturliste (som i SRP) skal man kun lave en ’short note’.

Full note:

Virginia Woolf, “Modern Fiction,” in Selected Essays, ed. David Bradshaw (Oxford: Oxford University Press, 2008), 11.

Short note:

Woolf, “Modern Fiction”, 11.

Denne måde at henvise på kaldes Chicago Style. Brug samme måde gennem hele din opgave og følg reglerne for den måde, du har valgt, så godt som du kan. Det betyder ikke så meget, hvis der sniger sig en enkelt fejl ind i en henvisning, men det betyder noget, at læseren kan se, at du har gjort dig umage med at henvise korrekt.  
 

Eksempler

Læs meget mere om de to måder at bruge henvisninger på og se eksempler på henvisninger til mange forskellige typer materialer her. Der er mange regler og mange typer af materiale, så tag dig god tid. Læg mærke til indholdsfortegnelsen i websitets venstre side.

Se hvordan en side i en SRP ser ud med hhv. MLA-henvisninger og Chicago-henvisninger her.