Krav til forsiden

Forsiden af en opgave må godt være flot og kreativ, men den skal leve op til nogle krav, som gør det tydeligt for lærerne at se de vigtigste informationer. Derfor skal du sørge for at have følgende med på din forside:
Navn, klasse, fag, afleveringsdato, opgaveformulering
Du må også meget gerne give din opgave en titel, som siger noget om, hvad opgaven handler om, fx Trump svækker USA’s demokrati. Du må gerne indsætte et billede, men husk at skrive en henvisning, hvis du har taget billedet fra en hjemmeside.

Se eksempel på en forside her.