Litteraturliste

Litteraturlisten er en liste over alt det materiale, du har brugt i din opgave. Det er vigtigt, at du viser, hvilken teori og empiri, du bygger din opgave på, og informationen skal være så præcis, at din læser kan finde materialet og de præcise ting, du henviser til. Alt, det, du har brugt, og som derfor står i en henvisning, skal med på litteraturlisten. Men materiale, du måske har læst op til opgaven, men som du ikke bruger direkte i opgaven (og derfor ikke har nogen henvisning til), skal ikke med på litteraturlisten. Så gå dine henvisninger igennem og tjek, hvilket materiale, du har dér.

Der er en hel del regler for, hvordan litteraturlisten skal se ud. Gør dig umage med at følge reglerne, men gå ikke i panik, hvis du synes det er svært. Føj elementer til din litteraturliste løbende i stedet for at sidde med det hele til sidst.

Her er de vigtigste regler for opstilling af forskellige typer af materiale. Der er kun små forskelle mellem de forskellige materialetyper. Læg mærke til, hvad der skal kursiveres, hvor der skal være punktum/kolon/komma.
Du skal ikke sortere materialet efter type; alt skal stå i én liste alfabetiseret. Se her, hvordan du nemt kan alfabetisere en liste i word.

Bog med én forfatter: Efternavn, fornavn. Titel. Forlagets hjemby: Forlag, udgivelsesår.
Bog med to forfattere: Efternavn, fornavn og fornavn efternavn. Titel. Forlagets hjemby: Forlag, udgivelsesår.
Bog med flere forfattere: Efternavn, fornavn, m.fl. Titel. Forlagets hjemby: Forlag, udgivelsesår.
Bog i oversættelse: Efternavn, fornavn. Titel. Oversat af oversætters navn. Forlagets hjemby: Forlag, udgivelsesår.
Tekst i en antologi eller tekstsamling: Efternavn, fornavn. “Tekstens/kapitlets titel” Bogens titel. Forlagets hjemby: Forlag, udgivelsesår:sidetal.
Artikel i et tidsskrift (papirudgave): Efternavn, fornavn. “Artiklens titel” Tidsskriftets titel udgavens nr (udgivelsesår): sidetal.
Artikel i en avis (papirudgave): Efternavn, fornavn. “Artiklens titel” Avisens titel dato for udgivelse, sektion af avisen: sidetal.
Artikel fra internettet med forfatter: Efternavn, fornavn. “Artiklens titel” Hjemmesidens titel website. Set dato. [den fulde url]
Artikel fra internettet uden forfatter: “Artiklens titel” Hjemmesidens titel website. Set dato. [den fulde url]
Film: Filmens titel. Efternavn, fornavn på instruktøren, distributør, årstal.
Video fra internettet: “Videoens titel” Hjemmesidens titel website. Set dato. [den fulde url]
Opslag fra internettet: “opslagets titel” Hjemmesidens titel website. Set dato. [den fulde url]