Litteraturliste

Litteraturlisten er en liste over alt det materiale, du har brugt i din opgave. Det er vigtigt, at du viser, hvilken teori og empiri, du bygger din opgave på, og informationen skal være så præcis, at din læser kan finde materialet og de præcise ting, du henviser til. Alt, det, du har brugt, og som derfor står i en henvisning, skal med på litteraturlisten. Materiale, som du har læst som baggrundsstof til opgaven, men som du ikke bruger direkte i opgaven (og derfor ikke har nogen henvisning til) kan du sætte på litteraturlisten. Men du skal være opmærksom på, at du til det mundtlige forsvar i så fald skal være klar til at tale om, hvad du har brugt materialet til. Så gå dine henvisninger igennem og tjek, hvilket materiale, du har dér.

Ved internetmateriale skal du angive adressen, og det kan enten være URL (den står i adressefeltet), eller et permalink (som ofte er kortere). Mange nyhedssites og store sites som YouTube har en link-funktion, hvor du kan få et kort link; brug det korte permalink, når du har mulighed for det. 

Der er en hel del regler for, hvordan litteraturlisten skal se ud. Gør dig umage med at følge reglerne, men gå ikke i panik, hvis du synes det er svært. Føj elementer til din litteraturliste løbende i stedet for at sidde med det hele til sidst.

Her er de vigtigste regler for opstilling af forskellige typer af materiale. Der er kun små forskelle mellem de forskellige materialetyper. Læg mærke til, hvad der skal kursiveres, hvor der skal være punktum/kolon/komma.
Du skal ikke sortere materialet efter type; alt skal stå i én liste alfabetiseret. Her kan du se en eksemplarisk litteraturliste og her hvordan du nemt kan alfabetisere en liste i word.

Bog med én forfatter: Efternavn, fornavn. Titel. Forlag, udgivelsesår.
Bog med to forfattere: Efternavn, fornavn og fornavn efternavn. Titel. Forlag, udgivelsesår.
Bog med flere forfattere: Efternavn, fornavn, m.fl. Titel. Forlag, udgivelsesår.
Bog i oversættelse: Efternavn, fornavn. Titel. Oversat af oversætters navn. Forlag, udgivelsesår.
Tekst i en antologi eller tekstsamling: Efternavn, fornavn. “Tekstens/kapitlets titel” Bogens titel. Forlag, udgivelsesår, s. x-x.
Artikel i et tidsskrift (papirudgave): Efternavn, fornavn. “Artiklens titel”Tidsskriftets titel udgavens nr (udgivelsesår), s. x-x.
Artikel i en avis (papirudgave): Efternavn, fornavn. “Artiklens titel” Avisens titel dato for udgivelse, sektion af avisen, s. x-x.
Artikel fra internettet med forfatter: Efternavn, fornavn. “Artiklens titel” Hjemmesidens titel, den fulde URL/Permalink. Set dato. 
Artikel fra internettet uden forfatter: “Artiklens titel” Hjemmesidens titel, den fulde URL/Permalink. Set dato. 
Film: Filmens titel. Efternavn, fornavn på instruktøren, distributør, årstal.
Video fra internettet: “Videoens titel” Hjemmesidens titel, den fulde URL/Permalink. Set dato. 
Opslag fra internettet: “opslagets titel” Hjemmesidens titel, den fulde URL/Permalink. Set dato. 
Lydfil: Kunsterens efternavn, fornavn/bandnavn. “sangtitel” Albums titel. Pladeselskab, udgivelsesår.
Node: Kunsterens efternavn, fornavn/bandnavn. “nummerets/ sang-titel” Nodesamlingens titel. Forlag, udgivelsesår.