Litteraturliste

En organisering af opgavens henvisninger kan optræde som fodnoter (typisk i mindre opgaver) eller som én samlet liste i slutningen af din opgave (typisk i større opgaver).
Litteraturliste
En litteraturliste er en samlet liste over alle de henvisninger du har i din opgave. 
Alt det, du har brugt, og som derfor står i en henvisning, skal med på litteraturlisten. Materiale, som du har læst som baggrundsstof til opgaven, men som du ikke bruger direkte i opgaven (og derfor ikke har nogen henvisning til), kan du sætte på litteraturlisten. Men du skal være opmærksom på, at du til det mundtlige forsvar i så fald skal være klar til at tale om, hvad du har brugt materialet til. Så gå dine henvisninger igennem og tjek, hvilke materialer, du har dér.

Der er en hel del regler for, hvordan litteraturlisten skal se ud. Gør dig umage med at følge reglerne, men gå ikke i panik, hvis du synes det er svært. Føj elementer til din litteraturliste løbende i stedet for at sidde med det hele til sidst.

Her er de vigtigste regler for opstilling af forskellige typer af materiale. Der er kun små forskelle mellem de forskellige materialetyper. Læg mærke til, hvad der skal kursiveres, hvor der skal være punktum/kolon/komma.
Du skal ikke sortere materialet efter type; alt skal stå i én liste alfabetiseret. Her kan du se en eksemplarisk litteraturliste og her hvordan du nemt kan alfabetisere en liste i word.

Bog med én forfatter: Efternavn, fornavn. Titel. Forlag, udgivelsesår.
Bog med to forfattere: Efternavn, fornavn og fornavn efternavn. Titel. Forlag, udgivelsesår.
Bog med flere forfattere: Efternavn, fornavn, m.fl. Titel. Forlag, udgivelsesår.
Bog i oversættelse: Efternavn, fornavn. Titel. Oversat af oversætters navn. Forlag, udgivelsesår.
Tekst i en antologi eller tekstsamling: Efternavn, fornavn. “Tekstens/kapitlets titel” Bogens titel. Forlag, udgivelsesår, s. x-x.
Artikel i et tidsskrift (papirudgave): Efternavn, fornavn. “Artiklens titel”Tidsskriftets titel udgavens nr (udgivelsesår), s. x-x.
Artikel i en avis (papirudgave): Efternavn, fornavn. “Artiklens titel” Avisens titel dato for udgivelse, sektion af avisen, s. x-x.
Artikel fra internettet med forfatter: Efternavn, fornavn. “Artiklens titel” Hjemmesidens titel, den fulde URL/Permalink. Set dato. 
Artikel fra internettet uden forfatter: “Artiklens titel” Hjemmesidens titel, den fulde URL/Permalink. Set dato. 
Film: Filmens titel. Efternavn, fornavn på instruktøren, distributør, årstal.
Video fra internettet: “Videoens titel” Hjemmesidens titel, den fulde URL/Permalink. Set dato. 
Opslag fra internettet: “opslagets titel” Hjemmesidens titel, den fulde URL/Permalink. Set dato. 
Lydfil: Kunsterens efternavn, fornavn/bandnavn. “sangtitel” Albums titel. Pladeselskab, udgivelsesår.
Node: Kunsterens efternavn, fornavn/bandnavn. “nummerets/ sang-titel” Nodesamlingens titel. Forlag, udgivelsesår.