SRO

Studieretningsopgaven, SRO, skriver du i december 2.g. Opgaven er tværfaglig, og du skriver i dine studieretningsfag. Dine lærere giver dig en opgaveformulering. Det nye ift. DHO er at skrive en diskussion, og det får du undervisning i at gøre i Formidlingsmoduler. Du kan få vejledning i skriveperioden. Der er mundtligt forsvar af opgaven hos dine to vejledere.

Opgaven er 6-8 sider. Der kan gælde særregler for opgaver med mange tabeller, udregninger og andet formsprog. Spørg din vejleder, hvis du er i tvivl. 

Faglige mål for SRO:

  • demonstrere evne til faglig fordybelse                      
  • udvælge, bearbejde og strukturere deres skriftlige produkter
  • diskutere og perspektivere
  • besvare en stillet opgave fyldestgørende, så der er overensstemmelse mellem opgaveformulering og besvarelse.
  • formulere viden overbevisende og præcist i skriftlig form
  • anvende vejledning før og under skrivefasen konstruktivt
  • kunne formulere et abstract/resumé på dansk
  • inddrage basale metodiske og videnskabsteoretiske overvejelser i det mundtlige forsvar

  • mundtligt formidle et fagligt arbejde og indgå i faglig dialog herom