Rysensteen I Form - RIF

I forlængelse af skolens vision har elever og lærere ønsket større fokus på sundhed. Ifølge forskningsresultater stiger læringen markant, når den kombineres med motion. Og samtidig stimuleres fællesskabet, når man træner sammen. Vi har derfor i et tæt samarbejde med DGI-byen skabt mulighed for, at alle ud over idrætsundervisningen mindst har et ugentligt DGI-modul, hvor der er gratis adgang til fitness-faciliteter og vandkulturhuset.

RIF introduceres af skolens idrætslærere, man får målt sin kondition og bliver introduceret til træningsfaciliteterne – resten er kroppen i arbejde og sved på panden! I øvrigt har vi et samarbejde med Institut for Idræt på Københavns Universitet, hvor idrætsklasserne på Rysensteen udvikler forskellige tiltag, som kan stimulere alle elever og lærere på Rysensteen til at gøre mere ved formen. Både i efteråret 2011 og 2012 dannede samarbejdet udgangspunkt for nogle meget vellykkede SMIL-dage i Fælledparken. Her blev Sport, Motion, Idræt og Leg sat på dagsordenen og fælleskabet på tværs af årgange og klasser blev plejet.