Obligatoriske fag

Dansk:

Historie:

Matematik:

Idræt:

Religion:

Oldtidskundskab: