Pædagogisk faglige koordinatorer

Pædagogisk faglig koordinator

Faglig dannelse

 • Leder af styregruppen for Faglig Dannelse
 • Koordination mellem Almen, Global og Faglig dannelse.
 • Koordination af pædagogiske og didaktiske udviklingstiltag
 • Koordination af skolens klima og miljøtiltag
 • DHO, SRO og SRP
 • Videnskabsteori
 • Faglig Formidling
 • 130timers-puljen, herunder skriveværksteder og Løvfald
 • Feedback (mundtlig+skriftlig)
 • Læringslog
 • Formaliahjemmesiden

 

 

 

Pædagogisk faglig koordinator

Almen Dannelse

 • Leder af styregruppen for Almen Dannelse
 • Koordination mellem Almen,Global og Faglig Dannelse
 • NORA
 • Koordination af skolens klima og miljøtiltag
 • Kontakt til elevudvalg
 • Koordinering og afholdelse af sociale arrangementer målrettet elever
 • Digital dannelse som helskoleprojekt 
 • IT-intro

Skolekultur

 • Kommunikation og fællesskaber
 • Frivillighed
 • Sundhed og trivsel
 • Talent
 • 1.g Intro 

 

Pædagogisk faglig koordinator

Global Dannelse

 • Leder af styregruppen for Global Dannelse
 • Koordination mellem Almen, Global og Faglig Dannelse
 • GCP-progressionsplan og -metro
 • Pædagogisk udvikling og vedligeholdelse af GCP-aktiviteter
 • Koordinering og afholdelse af kurser for lærere i forbindelse med introduktion og evaluering af GCP-forløb
 • Koordination af skolens klima og miljøtiltag
 • Kulturforståelse
 • GCP-dag(e)
 • GCP-praktikker
 • Kommunikation med samt briefing og debriefing af lærere omkring GCP-rejser og genbesøg
 • Innovation
 • Udgivelse af litteratur om global dannelse